Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En ny gymnasieskola med eleven i fokus!

En skola som är elevanpassad i stället för likformig. Detta är grunden för vår skola och för den nya gymnasieskolan, skriver centerpartisterna Sven Bergström, Roland Ericsson, Mari-Ann Kruhsberg och Anders W Jonsson.

Annons

Morgondagens unga är morgondagens företagare, medarbetare och beslutsfattare. Därför satsar regeringen på ungdomarna. Onsdagen 21 oktober fattade riksdagen ett historiskt och mycket efterlängtat beslut om en ny gymnasieskola. Vi tar nu ett steg mot en gymnasieskola med eleven i fokus, som ger alla en chans att lyckas och gör eleverna mer förberedda och bättre rustade för både yrkesliv och studier. Vi inför en gymnasieskola där elever i Gävleborgs län ska kunna utvecklas utifrån just deras unika förmågor och förutsättningar.

I dag är det alldeles för många elever som inte tar sig igenom gymnasieskolan. I Gävleborgs län hade närmare 30 procent av gymnasieeleverna läsåret 2007/08 inte fullföljt sin gymnasieutbildning inom fyra år. Detta är inte acceptabelt! Tyvärr hamnar många av dessa elever i ett utanförskap där de saknar både grundläggande utbildning och arbete. Centerpartiet gick tillsammans med övriga allianspartier – och med ett starkt stöd från den svenska befolkningen – därför till val på att reformera gymnasieskolan. Denna gymnasiereform är ett framsteg för kommande gymnasister i Gävle och det är något som säkert Gävleborna kommer att stödja.

Vi inför nu en gymnasieskola med yrkesprogram, lärlingsutbildning och högskoleförberedande program. Yrkesprogrammen ska ge mer fördjupade kunskaper och mer praktisk erfarenhet för det tänkta arbetet eller företagandet än vad som gjorts tidigare. Alla som läser ett yrkesprogram har självklart möjligheten att läsa in grundläggande högskolebehörighet. De högskoleförberedande programmen ska på ett bättre sätt förbereda inför vidare studier än vad som görs i dag.

De rödgröna säger sig stå på de ungas sida. Därför är det märkligt att de vid ett eventuellt regeringsskifte vill riva upp gymnasiereformen och gå tillbaka till en gymnasieskola där en stor grupp ungdomar – särskilt pojkar från arbetarhem – riskerar att hamna i långt utanförskap. Tvärt- emot vad som från de rödgröna ofta framförs i debatten, får vi nu en gymnasieskola som inte sorterar eller tidigt slår ut elever. Alla vill och ska inte stöpas i samma mall utan alla ska ges möjlighet till utbildning utifrån sina egna unika behov och förutsättningar, oavsett det handlar om teoretiska eller praktiska studier.

Kunskap är den viktigaste faktorn för att bryta det sociala utanförskapet. Därför fortsätter regeringen sitt bygge med en skola för alla. En skola som ger rättvisa möjligheter i stället för orättvis likriktning, och en skola som är elevanpassad i stället för likformig. Detta är grunden för vår skola och för den nya gymnasieskolan.

Sven Bergström (C)

riksdagsledamot, Forsa

Roland Ericsson (C)

oppositionsråd i Gävle

Mari-Ann Kruhsberg (C)

ledamot i Utbildnings- och arbetsmarnadsnämnden i Gävle

Anders W Jonsson (C)

riksdagskandidat

Mer läsning

Annons