Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En offentligt finansierad välfärd – för alla!

Annons

Vänsterpartiet har alltid varit förespråkare för en offentligt finansierad välfärd. Det finns flera anledningar till det.
Om skola, vård och omsorg är i offentlig regi så har kommunen/landstinget full överblick över hur många människor som ska kunna ta del av dem samt exakt hur mycket pengar som behövs för att kunna erbjuda denna service och full kontroll över vilken kvalitet som tjänsterna ska hålla.
Privata alternativ som friskolor och tjänsteföretag under den sk LOV:en, Lagen Om Valfrihet inom vård och omsorg, får skattemedel för att finansiera sina verksamheter. Varje medborgare/elev genererar ett visst belopp inom skola, vård och omsorg utifrån en av politikerna utarbetad fördelningsprincip. Medborgarna har rätt att själva välja vem som ska utföra tjänster inom skola, vård och omsorg. Ett privat alternativ behöver inte innebära att kunden/brukaren får en sämre tjänst, men däremot stora ekonomiska störningar inom kommun/landsting. För att tydliggöra, ett exempel inom skolan:
Om en friskola etablerar sig kommer att visst antal elever att lämna kommunala skolor för att det privata alternativet. Eleverna kommer inte från samma kommunala skola, det är några elever från en skola och några från en annan osv. I de kommunala skolor som eleverna har lämnat kommer det att stå någon eller några skolbänkar tomma i varje klass. Men inte tillräckligt många för att man ska kunna ta slå ihop två klasser. Fortfarande behövs två lärare för två små klasser. Likadant på de andra skolorna. Färre elever betyder mindre pengar till att bedriva undervisning. Fortfarande lika många lärare. Det blir därmed dyrare. Till slut tvingas kommunen att lägga ned en eller flera skolor för att kunna fylla klasserna bättre och anpassa antalet lärare. Kommunen måste välja bra kvalitet på undervisningen före antalet skolbyggnader. Många föräldrar och elever blir missnöjda, så det betyder skolbyte, med allt vad det innebär och längre resor till och från skolan.
Om en friskola går i konkurs, så är kommunen skyldig att ta hand om de elever som gått där, trots att friskolan redan fått ”elevpengen”, den kommunala skolan får ingen ekonomisk ersättning för de eleverna. Kommunen kan inte planera detta och får alltid skulden då skolor måste läggas ned. Det är de som inte väljer ett privat alternativ som drabbas utan de människor som inte gör ett privat val.
Samma sak uppstår inom vård och omsorg.
Offentlig skola, vård och omsorg är till för alla på lika villkor och ska komma alla till del utifrån de behov som individen har. Det är inte moraliskt riktigt att skattemedel ska användas i privata vinstdrivande företag.
Elisabeth Swedman och Mats Runefelt
Vänsterpartiet i Hudiksvall

Mer läsning

Annons