Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ett år som vågmästare i Gävle – Så har SD lagt sina röster

När SD i november la sina röster på alliansens budget och tvingade fram nyval på de ledande posterna i kommunen var det kulmen på ett mycket speciellt år i Gävlepolitiken.
Efter valet har inget av de politiska blocken kunnat vara säkra på att få igenom sina frågor.
Vi har kollat hur vågmästarpartiet SD röstat i de olika nämnderna under året.
Det visar sig att de rödgröna fått stryk i 27 omröstningar.

ANNA NORLING: Sverigedemokraterna är de borgerligas stödparti

När valsedlarna räknats förra hösten stod det klart att Gävle hamnat i en mycket speciell politisk situation. Inget av blocken fick egen majoritet. Precis som i rikspolitiken blev rasistiska Sverigedemokraterna vågmästare.

När de rödgröna och alliansen är oeniga i en fråga är det numera de som fäller avgörandet.

I fullmäktige började det nya läget gälla i november förra året och i nämnderna vid årsskiftet.

Arbetarbladet har gått igenom alla protokoll från nämnderna, kommunstyrelsen och fullmäktige för att se hur det instabila politiska läget påverkat besluten det senaste året.

LÄS OCKSÅ: Moderaternas experiment i Gävle: Stödet från SD sanktionerat av högsta ledningen

Nämnderna är omvårdnadsnämnden, utbildningsnämnden, näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden (inklusive byggnads- och miljönämnden och tekniska nämnden), socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Vi har tittat på hur SD har röstat i de fall blocken stått mot varandra och partiet kunnat utnyttja sin vågmästarroll. Det handlar alltså inte om beslut där bara något eller några partier haft en avvikande åsikt.

Genomgången visar att SD under året har stöttat de rödgröna 19 gånger och alliansen 27 gånger.

Det största avtrycket SD hittills gjort i Gävlepolitiken i sin roll som vågmästare är såklart att man fällde de rödgrönas budget under den numera historiska budgetdebatten i kommunfullmäktige nu i november. SD röstade på alliansens budget som därmed klubbades igenom. Direkt efter debatten meddelade de rödgröna att de skulle avgå.

LÄS OCKSÅ: Hela Gävles kommunledning avgår

Men frågorna som man har avgjort har varit både stora och små – både prestigefrågor och sådana saker som att ändra en mening i ett yttrande.

Några av de mer uppmärksammade frågorna där SD tvingat de rödgröna att bita i det sura äpplet är valfrihetsfrågor inom omvårdnad och skolskjuts för särskoleelever.

Däremot har inte Samkraftsaffären eller det uppmärksammade äppelträdet i Sofiaparken avgjorts av SD. Där har det varit oenighet inom blocken.

Den nämnd som de rödgröna fått mest stryk i är omvårdnadsnämnden. I fyra av fem omröstningar har SD röstat med alliansen.

De har bland annat drivit igenom att införandet av LOV, lagen om valfrihetssystem, inom flera av omvårdnads verksamheter bland annat vård- och omsorgsboenden ska utredas. Känsliga frågor för nämndens ordförande Tord Fredriksen som är vänsterpartist.

– Det är ju inte roligt. Det känns jobbigt. Det blir väldigt svårt att driva sin egen politik, säger han.

– Det stod klart ganska tidigt vilken sida de stod på.

LÄS OCKSÅ: Alliansen vill styra i minoritet

Han tror att det beror på att det är den ideologiskt mest laddade nämnden.

– Nästan alla våra beslut har haft en ideologisk kärnpunkt.

Enda nämnden där SD stöttat de rödgröna flera gånger än man stöttat alliansen är samhällsbyggnadsnämnden. Men enligt SD:s kommunalråd i opposition, Richard Carlsson, har partiet ingen medveten strategi för hur de röstar.

– Normalt tittar vi på ärende för ärende och vad som stämmer bäst med vår egen politik, säger han.

Men tänker ni strategiskt eller politiskt?

– Vi har inte någon strategi att rösta med något av blocken. Vi har inget uttalat att vi ska stödja den ena eller andra sidan, säger Richard Carlsson.

I flera av nämnderna har SD ingen rak linje. I utbildningsnämnden har man till exempel varit både för och emot friskolor.

I mars sa SD och alliansen ja till en utökning av Kunskapsskolan med klasser även i fyran och femman. I april sa man tillsammans med de rödgröna nej till en utökning av Plusgymnasiet och Thorengruppen.

– Då har man väl tittat på vad man tror om den skolan och vilka möjligheter den har. När det gäller enskilda skolor eller skolkoncerner kan man behöva titta på företagens ekonomi, säger Richard Carlsson.

I något fall har man också bytt fot att stå på under beslutsprocessens gång.

I omvårdnadsnämnden sa SD ja till att utreda möjligheten att privatisera kommunens assistans och stöttade alliansen. I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sa man nej – och stöttade de rödgröna.

– Vi ansåg att svaret på den motionen var så pass bra att den gick att se som en utredning, förklarar Richard Carlsson.

Era svängningar gör det ganska svårt att förutse hur ni kommer att rösta. Är det en strategi för att göra de andra partierna osäkra?

– Vi har absolut ingen sådan strategi och vi har dessutom flera gånger påtalat att vi vill sitta med i beredningen för kommunstyrelsen för att minska osäkerheten men det får vi inte. Det innebär att vi ofta får bestämma oss relativt sent.

Men trots att det senaste året kan ha upplevts som tämligen kaotiskt politiskt i Gävle är partierna ofta överens i kommunpolitiken. I kultur- och fritidsnämnden har blocken aldrig stått emot varandra i någon omröstning under året.

Det är bara 46 gånger på ett år i alla nämnder, kommunstyrelsen och fullmäktige som beslutsärendena ens gått till omröstning.

LÄS OCKSÅ: SD: "Vår strategi var främst att fälla de rödgröna"

Ofta har förslag till beslut ändrats efter diskussion i nämnden eller på mötet.

Inger Källgren Sawela (M) som suttit som kommunalråd i opposition under året men som vid årsskiftet tar över som kommunstyrelsens ordförande tycker att klimatet inom politiken har varit annorlunda efter valet.

– Under det senaste året har jag märkt en skillnad när de rödgröna inte har haft egen majoritet. Därvidlag att vi har ändrat beslut under sammanträdets gång och att ordföranden har formulerat om ett förslag till beslut under sittande möte, säger hon.

Statistiken för hur SD röstat det senaste året känns igen från den genomgång Arbetarbladet gjorde förra hösten av hur SD röstat i fullmäktige de senaste fyra åren. Även där hade SD stött alliansen oftare än de rödgröna, i sex av tio omröstningar.

Men trots att SD tenderar att oftare stödja alliansen än de rödgröna räknar inte Inger Källgren Sawela med partiets stöd.

– Nej det gör jag inte. Självklart upplever jag dem som ett osäkert kort.

Hon har den framtida strategin klar:

– Vi kommer att försöka hitta samförståndslösningar framförallt med S tror jag. När det gäller de stora strategiska frågorna tror jag att det är Socialdemokraterna vi kommer att vara överens med.