Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EU är bra för barnen

Annons

Säkerheten för våra barn får aldrig kompromissas bort. En leksak man köper ska vara säker. Dagens regelsystem fyller inte detta krav fullt ut och måste skärpas. EU-parlamentet startade processen och har beslutat om ett nytt regelverk. Nu är det Sveriges tur att se till att det införlivas i vår lag.
Få saker värdesätts så högt som säkerheten för våra barn. Risker med leksaker kan handla om allt från leksaker som innehåller kemikalier, ger allergiska reaktioner eller rent av är cancerframkallande till att de har smådelar som utgör en kvävningsrisk. Små barn har blivit svårt sjuka av att ha svalt magneter från leksaker som sedan fastnat i tarmarna, likaså när de haft leksaker med långa snören som fastnat runt halsen.
Alliansregeringen är mån om att genomföra EU:s direktiv för leksakssäkerhet i svensk rätt. En ny lag införs nu i Sverige som innebär nya säkerhetskrav samtidigt som ansvaret ökar på såväl tillverkare, importör som distributör. I praktiken innebär det att om du köpt en leksak som visar sig utgöra en säkerhetsrisk, kan inte butiksinnehavaren frånsäga sig ansvaret genom att hävda att varan var godkänd då den köptes in.
Leksaken måste med den nya lagen vara godkänd under hela tillhandahållandet och marknadskontrollen skärps för att underlätta för den enskilde butiksinnehavaren att hålla kontroll. Spårbarheten förstärks och tillverkaren är ansvarig att se till att leksaken har en identifieringsmärkning. Med en förenklad spårbarhetsmetod blir det lättare att återkalla produkter som utgör en säkerhetsrisk.
Barn ska kunna leka. Barn ska kunna ha bra leksaker som är roliga och utvecklande. Barn ska inte bli sjuka av sina leksaker eller göra sig illa på dem. Och det oavsett var man bor.
Det är vår uppgift att se till.
Magdalena Andersson (M)
Riksdagsledamot, Civilutskottet
Margareta B Kjellin (M)
Riksdagsledamot, Socialutskottet

Mer läsning

Annons