Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EU:s nästa budget påverkar arbetsmarknaden i Gävleborg

Annons

Europeiska socialfonden, ESF, gör stora insatser i Gävleborgs län för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Få känner till att det under sju år satsas nästan 1 miljard kronor i regionen Norra Mellansverige, som omfattar Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut cirka 450 miljoner kronor till sammanlagt 274 projekt i regionen.

Men det ESF sysslar med är större än så. Varje enskilt projekt är en liten del i en överordnad politisk idé i EU om att bygga ett samhälle som förmår kombinera hög tillväxt med socialt hänsynstagande.

Främst är stödet riktat till de människor som är mest utsatta för arbetslöshet och socialt utanförskap. Vi talar till exempel om ensamstående fattiga mammor, drogmissbrukare, psykiskt sköra personer, hemlösa och unga som inte klarat sin skolgång. I Sverige berörs minst 315 000 personer, varav drygt 32 000 i denna region.

I Gävle finns till exempel projektet Unga till arbete. Här samarbetar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten för att hjälpa unga med psykiska eller psykiatriska funktionshinder att hitta, få och behålla ett arbete. En annan viktig del av projektet är att förbättra samarbetet mellan de berörda myndigheterna.

Unga till arbete är bara en av oändligt många lite annorlunda och mycket viktiga insatser som görs inom ramen för ESF i Sverige och EU. Projekt som vänder sig till dem som i många andra sammanhang faller mellan de stora etablerade systemens kontorsstolar.

Den stora frågan är vad som händer efter 2013? Kommer insatserna inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik att få en fortsättning eller kommer de att avvecklas? Just nu inleds den budgetstrid inom EU som kommer att ge oss svaret. Svindlande 1 000 miljarder euro ligger i potten.
Resultatet av arbetet med EU:s budget i Bryssel och Strasbourg kommer ganska snart att märkas i konkret verksamhet i tusentals kommuner runt om i EU. Blir det mer, eller blir det inget mer?

Vi menar att ESF bör förbli ett av huvudverktygen för att förverkliga EU:s 2020-strategi. I Sverige fyller våra projekt ofta ett tomrum mellan olika sektorer och branscher, mellan näringsliv och samhälle, mellan skola och arbetsliv. Med motiverade och engagerade människor, innovativa metoder och annorlunda angreppssätt spelar ESF en avgörande roll för att minska arbetslöshet och utanförskap i Gävleborg och på andra håll i Europa.

ESF står för en av få möjligheter att ta fram alternativa metoder, utveckla befintliga arbetssätt och pröva nya organisationsformer – en möjlighet som vi anser bör finnas kvar även efter 2013!

Åsa Lindh
generaldirektör Svenska ESF-rådet


Karin Gellin
chef Svenska ESF-rådet Norra Mellansverige 

Mer läsning

Annons