Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fädernas kyrka behövs inte längre

Kyrkorummet kan frimodigt användas till annat än stillhet och högtidlighet, till exempel till musik, konst och dans. Det skriver Markus Holmberg och Leo Hollter som anser att Svenska kyrkan måste förnya sig.

Annons

Hur ska Svenska kyrkan locka folk? Det grubblas det över, i kyrkoråd, bland kyrkans personal och andra medarbetare. Med ”locka” menas då i allmänhet att samla till gemensamma aktiviteter i kyrkliga lokaler. Kyrkan lyckas inte ”locka” folk på det sättet i dag, som den måhända gjorde förr.

Ibland drar man slutsatsen att intresset för det Svenska kyrkan står för – det vill säga tro, hopp och kärlek – därför skulle vara mindre nu, än förr. Det menar vi är fel. Skillnaden är att de flesta i dag reflekterar över dessa frågor på andra sätt, i andra former och på andra platser än man gjorde förr.

Jämfört med för bara ett par tiotal år sedan är ungdomar i dag mycket mer rörliga. De har större möjligheter att utöva olika intressen, och fördelar sin tid på annat sätt – ta bara Internet, som gjort det möjligt att göra saker tillsammans trots att man befinner sig på olika håll!

Kyrkan måste förstå detta, och inte fortsätta att bli besviken över att de gamla arbetssätten inte ”lockar”.

De flesta ungdomar är smarta och reflekterande, de vågar fråga och lyssnar gärna, men är självklart kritiska.

Svenska kyrkan måste bli mer aktiv på nätet, i diskussioner och bloggar. Erbjuda vuxenkontakter i skolor och andra miljöer där ungdomar vistas. Skicka kyrkans personal och volontärer till fritidsgårdar och fotbollsplaner. Delta i samhällsdebatten, säga ifrån när människovärdet kränks och kritisera kommersialism och normlöshet.

Givetvis ska Svenska kyrkan använda de mest funktionella metoderna för sin viktiga uppgift. På många håll läggs av gammal vana orimligt stora resurser på traditionell kyrklig verksamhet, som bara når ett fåtal, medan man saknar förmåga, och i värsta fall vilja, att hitta nya arbetsformer. Svenska kyrkan måste bli bättre på att våga bryta med förlegade tankesätt och uttrycksformer.

Därmed inte sagt att Svenska kyrkan ska lägga ner allt det traditionella. Högtidlighet och stillhet är värdefullt. Gudstjänsten har en viktig funktion, till exempel vid livets stora händelser. Men vi tror inte det finns någon som helst risk att det någonsin kommer att uppstå brist på högtidlighet och stillhet i Svenska kyrkan, det finns så mycket av det. Sådant uppskattas också av de flesta – ibland!

Kyrkorummen kan därför frimodigt användas för alla typer av uttrycksformer (musik, konst, dans och så vidare).

20 september är det kyrkoval. Då väljer alla som är medlemmar i Svenska kyrkan – det vill säga ciska 73 procent av landets befolkning – representanter till de lokala, regionala och nationella organ som ansvar för i vilken riktning Svenska kyrkan ska styras under de kommande fyra åren.

Mer läsning

Annons