Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

familjejuristen.

Annons

När ett barn föds av en gift kvinna antas hennes man till följd av faderskapspresumtionen vara pappa till barnet.

När ett barn föds av en ogift kvinna ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom. Vid bekräftelse är det socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört som är ansvarig för utredningen.

De allra flesta ogifta föräldrar är sammanboende och då räcker det oftast att utredningen inskränks till ett samtal med mamman och hennes sambo.

Ibland läggs utredningarna ned. Exempelvis då det är omöjligt att få fram uppgifter eller då det är utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt i dom. Det innebär att faderskapet inte fastställts och barnet blir därmed faderlöst.

Om man inte genom bekräftelse kan fastställa vem som är pappa till ett barn som fötts utom äktenskapet kan man genom dom i allmän domstol fastställa vem som är pappa. Det är dock ett problem för en man som tror sig vara far till ett barn.

I mål om fastställande av faderskap är det barnet som har talerätt och rätt att få fastställt i dom vem som är pappa. Om barnet är omyndigt företräds det av en ställföreträdare. Är mamman vårdnadshavare får hon föra barnets talan. Även socialnämnd har rätt att väcka talan om fastställande av faderskap.

En man som tror sig vara pappa till ett barn har däremot ingen talerätt. Han kan inte väcka talan i domstol och få faderskapet fastställt. Om han vill att rätten ska pröva faderskapet måste han förmå socialnämnden att väcka talan.

Förslagsvis tycker jag att du kan börja med att kontakta aktuell socialnämnd.

Mer läsning

Annons