Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fasa ut Fas 3

Annons

Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin är ett uppenbart misslyckande. Riksdagen beslutade därför i förra veckan att ge regeringen i uppdrag att stoppa anvisningarna till Fas 3. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström ger nu oklara besked om regeringen tänker följa beslutet. Hon hävdar att oppositionen slår in öppna dörrar och hänvisar till att regeringen utlovat en översyn av anordnarbidraget och att deltagarna ska kunna få gå en kortare kurs. Regeringens åtgärder angriper inte grundproblemet.
Inför valet 2006 lovade moderaterna att minska det så kallade utanförskapet. Fler skulle få jobb, och det skulle vara riktiga jobb, inte ”AMS-jobb” och ”åtgärder”. Efter drygt fyra år har vi facit. Långtidsarbetslösheten har fördubblats och istället för riktiga jobb har nya åtgärder inrättats – fast med betydligt sämre villkor för deltagarna.
Idag är 140 000 personer inskrivna i de så kallade jobbgarantierna. Men få får del av någon form av aktiv insats. I allt snabbare takt fylls därför regeringens allra mest kränkande åtgärd, FAS 3, på med långtidsarbetslösa. Idag är drygt 26 000 hänvisade till Fas 3 och antalet väntas stiga med flera tusen bara i år.
I Fas 3 blir man anvisad en arbetsplats dit man ska gå varje dag och jobba för att få aktivitetsstöd eller, i värsta fall, socialbidrag. Inte en krona får man i lön. Däremot får arbetsgivaren, som kan vara offentlig, privat eller en ideell förening, en ersättning på 5 000 kronor i månaden för varje deltagare.
Fas 3 har snabbt blivit en lukrativ marknad för arbetsgivare som har som affärsidé att tjäna pengar på arbetslösa. På pappret ska FAS 3-deltagarna utföra arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda. Men verkligheten ser annorlunda ut. Över hela landet vittnas om arbetsgivare som tar in FAS 3-deltagare för att utföra ordinarie jobb. I andra fall erbjuds Fas 3-deltagare ingen meningsfull sysselsättning över huvudtaget.
Den som har skrivits in i Fas 3 har inte heller tillgång till någon form av utbildning, praktik eller anställningsstöd. Fas 3 har blivit en slutstation som mycket sällan leder till anställning. Det är en åtgärd som är ovärdig ett välfärdssamhälle. De så kallade Välfärdsjobb Socialdemokraterna lanserat är inget annat än ett annat namn på samma usla åtgärd. Vänsterpartiet anser inte att oavlönat arbete hör hemma i arbetsmarknadspolitiken.
Vi vill därför helt avskaffa Fas 3 och ersätta den med andra insatser för långtidsarbetslösa. De tusentals människor som idag utnyttjas som obetald arbetskraft kan, med rätt insatser, hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa är ingen homogen grupp, och därför behövs flera vägar ut ur Fas 3 och vidare in i arbetslivet. Vi satsar därför brett på olika insatser.
Vi vill inrätta 10 000 övergångsjobb för Fas 3-deltagare. Deltagaren får en anställning som pågår i högst två år med lön enligt kollektivavtal. Anställningarna kan ske inom stat, kommun, landsting eller i ideella organisationer. Under anställningstiden kan deltagaren söka jobb och delta i utbildning. Steget från Fas 3 till övergångsjobb är ett steg från stigmatisering till värdighet, från gratisjobb till riktig lön.
En fullständig grund- och gymnasieutbildning är helt nödvändigt för att hitta jobb idag. De Fas 3-deltagare som behöver komplettera sin utbildning ska därför få möjlighet att läsa in grundskola eller gymnasium. Yrkeshögskolans utbildningar är anpassade till arbetsmarknadens behov. Myndigheten för Yrkeshögskolan bedömer att antalet utbildningsplaster kan fördubblas under nästa år med bibehållen kvalitet. Vi vill därför satsa på fler platser i Yrkeshögskolan. Den som redan har en högskoleutbildning ska kunna göra kompletteringar som underlättar arbetsmarknadsetablering. Totalt vill vi vika 10 000 utbildningsplatser i det reguljära utbildningssystemet för långtidsarbetslösa.
Arbetsmarknadsutbildning leder i stor utsträckning till varaktig anställning eftersom den riktas in på områden där det riskerar uppstå flaskhalsar och brister. Vi vill utöka arbetsmarknadsutbildningen med 5 000 helårsplatser. Lärlingsanställning är ett annat bra alternativ för vuxna som vill skola om sig till ett yrke som det finns behov av på arbetsmarknaden. Vi vill därför inrätta anställningsstöd till 4 000 lärlingsanställningar för långtidsarbetslösa.
Därutöver finns en rad andra insatser att erbjuda. Med individuellt anpassade insatser är vi övertygade om att alla kan hitta en plats i arbetslivet. Anders Borg har aviserat skattesänkningar på drygt 21 miljarder för företag och dem som redan har jobb i sin vårbudget. Vänsterpartiet vill istället använda dem till investeringar i en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Det är betydligt mer effektivt för att minska arbetslösheten än ytterligare skattesänkningar. Det är dessutom ett sätt att återupprätta värdigheten för de långtidsarbetslösa som regeringen lämnat i sticket.
Josefin Brink (V)

Mer läsning

Annons