Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler anmäler vårdskador - men mörkertalet är stort

Allt fler patienter söker ersättning för vårdskador. Förra året betalades 477 miljoner kronor ut. Men det är mindre än hälften av de som söker som får pengar.

Annons

Förra året var det 511 patienter i Gävleborg som vände sig till patientförsäkringen för att få ersättning efter att de skadats av sjukvården och tandvården.

Det är kraftig ökning – för fem år sedan gjordes 326 ansökningar.

– Vi tror inte att skadorna har blivit fler utan att patientförsäkringen blivit mer känd. Den nya patientsäkerhetslagen innebär att vårdgivarna är skyldiga att informera patienter om vårdskador, säger Lena Mansnérus som är utredningschef på Patientförsäkringen LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag).

Gunilla Nordström på patientnämnden i Gävleborg tror att ökningen delvis beror på att patienter i dag ställer högre krav på vården.

– De har tillgång till information via nätet, är mer pålästa om sin sjukdom och vet vad man kan förvänta sig.

Om man skadas inom vården kan man få ersättning för kostnader men också för lidandet och de men som man fått. Om man får en bestående skada som påverkar möjligheten att arbeta kan man även få ersättning för förlorade framtida inkomster.

Men bara för att man skadats i vården är det inte säkert att man får några pengar.

Förra året var det bara 39 procent av de som anmälde vårdskada som fick ersättning.

– En vanlig orsak är att den skada man vill ha ersättning för inte bedöms bero på behandlingen utan är en följd av den sjukdom man har. Det kan också vara så att skadan visserligen har orsakats av behandlingen men att man bedömt att den inte kunnat undvikas, säger Lena Mansnérus

Om man till exempel efter ett benbrott drabbas av benförkortning får man inte ersättning om skadan beror på benbrottet i sig, däremot om den hade kunnat undvikas med bättre behandling.

Och trots ökningen är det fortfarande bara en bråkdel av vårdskadorna som anmäls till patientförsäkringen.

Förra året fick man in totalt 12 900 skadeanmälningar medan Socialstyrelsens studier pekar på att över 100 000 patienter skadas varje år.

– Det finns ett stort mörkertal, konstaterar Lena Mansnérus.

Annons