Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler får jobb

När Tord Fredriksen (16/8) kritiserar regeringens arbetsmarknadspolitik för långtidsarbetslösa, unga och personer med funktionsnedsättning bortser han från viktig fakta. Låt mig redogöra för det nedan.

Annons

Det senaste året har långtidsarbetslösheten minskat med 19 000 personer. Samtidigt har antalet personer med nystartjobb nästan fördubblats. Många har fått fortsatt arbete efter att nystartsjobbet upphört. Betydelsen av varje enskilt arbetstillfälle som skapas får aldrig underskattas.

I början av augusti presenterade Arbetsförmedlingen en granskning av Jobb- och utvecklingsgarantin med betoning på fas 3. Deltagare i fas 3 har varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen i genomsnitt åtta av de senaste tio åren. Insatsen syftar till att erbjuda deltagare en meningsfull sysselsättning på en arbetsplats samtidigt som jobbsökandet fortsätter. Efter granskningen framgår att hela åtta av tio deltagare uppger att de har meningsfulla uppgifter, och mer än tre av fyra anser att de är nöjda med sin plats. Ett positivt resultat som också bekräftar den bild jag fått besök arbetsplatsbesök. Även om andelen som lämnar fas 3 för arbete eller utbildning har ökat så är jag långt ifrån nöjd. Det är fortfarande väldigt många personer som befinner sig inom insatsen och det finns förbättringsarbete att göra.

Enligt Arbetsförmedlingen har antalet funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga som fått arbete ökat med 7 000 personer sedan årsskiftet, jämfört med samma period förra året. Regeringen har satsat på aktiva insatser så som nystartsjobb, stöd till arbetshjälpmedel, lönebidrag och trygghetsanställningar. Men jag håller med Fredriksen om att mer kan göras. Därför ser jag positivt på regeringens beslut om att utreda och göra en översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsatta som medför nedsatt arbetsförmåga.

Under perioden juni 2010 och ett år framåt ökade antalet unga med arbete med 28 000. För att göra det enklare för unga att komma ut i arbetslivet har vi halverat arbetsgivaravgifterna för personer under 26, infört lärlingsutbildningar och nystartsjobb. Ofullständiga betyg och avhopp är precis som Fredrikson skriver vanliga orsaker till ungdomsarbetslöshet. Därför genomför vi en omfattande satsning om hela 6 miljarder på skolan och lägger tillbaka fokus på kunskap. För att motivera unga utan fullständiga betyg att ta steget mot vidare studier har vi vidare satsat på en förberedande utbildning inom ramen för Folkhögskolan. Dessutom kan arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år just nu få studiemedel med den högre bidragsnivån för att komplettera sina betyg vid Komvux.
Sveriges ekonomi är idag en av de starkaste i Europa. Fler vill anställa och sysselsättningen ökar. Det är mycket glädjande. Men det betyder inte att vi lutar oss tillbaka och är nöjda. Omvärldens oro skapar osäkerhet och många är fortfarande arbetslösa. Vår lösning kommer aldrig att vara att gömma människor i förlegade ersättningssystem eller passiva åtgärder. Vi kommer att fortsätta kämpa tills varje person som vill arbeta har ett arbeta att gå till. Det är moderat politik. Det är arbetslinjen.

Tomas Tobé
Riksdagsledamot och ordförande för arbetsmarknadsutskottet (M)

Mer läsning

Annons