Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler jobb med studentmedarbetare

Annons

Svenskt Näringsliv visar i en rapport att var femte utbildad akademiker inte får ett arbete efter utbildningen och att de efter ett år fortfarande inte har tagit plats på arbetsmarknaden. Centerpartiet kan aldrig acceptera sådana siffror. Det visar tydligt på behovet av fler och bättre länkar mellan akademi och näringsliv.
Den typiska svenska studenten går ut ur högskolan utan att ha haft någon form av kontakt med relevanta arbetsgivare under sin utbildningstid. Den som saknar koppling till den bransch man har utbildat sig för att arbeta i har självklart svårare att få jobb än någon som redan är känd på ett företag. På en arbetsmarknad med allt hårdare konkurrens är kontakter, erfarenhet och en konkret arbetsrutin ovärderligt.
Det finns dock positiva undantag när det gäller kontakterna mellan studier och arbetsliv. Både i Region Skåne och i Falkenbergs kommun finns idag ett system med studentmedarbetare likt den danska framgångsrika modellen. Det innebär att studenter får söka studentjobb efter ett vanligt sökförfarande, med utannonserade jobb, fria för vilken student som helst att söka. Kravet som ställs är att den sökande studenten ska ha gått någon av de utbildningar som knutits till tjänsten under minst ett års tid.
Avtalen mellan företag eller det offentliga och studenter är självklart individuellt utformade men utgångspunkten är alltid att arbetet som utförs är några timmar i veckan eller mer under en kortare period eftersom man samtidigt studerar och studierna inte får störas. Som systemet ser ut idag arbetar man i projektform, under ett år som längst, och ersätter ingen annans arbete. Det ingår även i överenskommelsen att den erbjudna lönen är den lägsta ingångslönen för yrkeskategorin i fråga.
Genom ett system med studentmedarbetare får studenten en möjlighet att arbeta inom det som utbildningen handlar om och får på så sätt en viktig erfarenhet och en värdefull referens till dess man är klar och söker arbete. Kommunens och framförallt företagens vinst i systemet är att man får in ny kompetens och nya idéer, samtidigt som man får en tillfällig värdefull arbetsinsats. Detta skulle kunna vara en väll fungerande modell i Gävleborg. Där näringslivet och det offentliga erbjuder dessa tjänster. För att detta skall fungera så hoppas vi även få ett intresse från de studerande att kunna söka arbete hos dem i framtiden. Erfarenheten från dessa två föregångsplatser är väldigt god och kan gott och väll fungera som ett skyltfönster ¨för oss i Gävleborg
Ungdomsarbetslösheten är ett av våra största samhällsproblem. Vi måste vända på alla stenar för att hitta lösningar som gör verklig skillnad. I det arbetet är alla insatser värdefulla. Centerpartiets förhoppning är att fler aktörer inom akademin och näringslivet ska hitta lösningar på hur fler studenter ska få ta del av erfarenheter och kunskap som fås genom system med studentmedarbetare.
Ska vi klara av att skapa ett välfungerande studiesystem och en långsiktigt hållbar arbetsmarknad måste vi bli bättre på att länka studier till arbete. Vi rekommenderar näringsliv och det offentliga att tänka nytt för att få in ny kompetens, en framtida arbetstagare och samtidigt ge studenterna ett intressant extra arbete under studietiden som kan göra det lättare att snabbare komma in på arbetsmarknaden efter studierna.

Anders W Jonsson
Riksdagsledamot för Centerpartiet i Gävleborg

Magnus Svensson
Distriktsordförande Centerpartiet Gävleborg

Carl-Ewert Ohlsson
Oppositionsråd för Centerpartiet i Sandviken