Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Fler missbrukar allemansrätten"

Annons

Tomas Tidholm och Viktor Säfve kritiserar LRF för att vi vill att organiserad kommersiell verksamhet på annans mark inte ska omfattas av allemansrätten. Tidholm och Säfve missar dock målet. De bortser från att allemansrätten är en inskränkning i den privata äganderätten och att det måste råda rimlig balans mellan dessa rättigheter.

Allemansrätten är allas vår rätt att vistas i naturen, även om vi inte äger marken, och friheten för var och en att plocka bär och svamp på annans mark. Samtidigt får inte markägarens hemfrid kränkas. Inte heller får markägarens ekonomiska intressen skadas. Utgångspunkten är respekt och ansvar för såväl markägaren som naturen. LRF anser att allemansrätten är ett mycket viktigt inslag i den svenska kulturen. Och något vi verkligen bejakar. 

Vi vill slå vakt om den grund för människors möjlighet att fritt vistas i naturen som allemansrätten ger. Vi tycker att det är särskilt viktigt att barn och ungdomar kommer ut i skog och mark och tidigt lär sig ett hänsynsfullt uppträdande.

Under senare år har dock på flera håll i landet märkts ett alltmer frekvent missbruk av allemansrätten. Det handlar om olika former av näringsverksamheter där basen utgörs av tillgång till någons annans mark, vatten eller råvaror.

Exempel är organiserad kommersiell bär- och svamplockning, ridning, natur- och vildmarksturism, forsränning och terrängcykling. Dessa bedrivs med hänvisning till allemansrätten. Det tycker vi är fel och vi anser att den som vill tjäna pengar genom användande av någons annans mark eller vill tillgodogöra sig naturprodukter på marken skall ha samtycke till detta av fastighetsägaren. Det borde vara en självklarthet redan idag.

Rättsläget är dock oklart på grund av Högsta domstolens avgörande år 1996 i det så kallade forsränningsmålet, där domstolen uttalade att ”hinder föreligger vidare inte mot att allemansrätten utnyttjas kommersiellt”.

LRF vill därför att organiserad kommersiell verksamhet skall knoppas av från allemansrätten genom en bestämmelse i lag. På detta sätt uppnås en rimlig balans mellan skyddet för den privata äganderätten och skyddet för allemansrätten. 

Helena Jonsson
förbundsordförande LRF

Fredrik Bonde
chefsjurist LRF

Mer läsning

Annons