Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flexibilitet ger trygghet

Annons

Efter finanskrisen kom skuldkrisen och nu pekar allt mot att vi återigen går mot en ny lågkonjunktur. Flera stora ekonomier vacklar och eurosamarbetet sätts på stora prov. Finansmarknadens tilltro till politikernas förmåga att få ordning på underskotten och betala av på statsskulderna är låg. Världens börser åker berg-och-dalbana och fallet har varit både snabbt och omfattande de senaste veckorna.

Knappt hade vi andats ut och förstått vad den förra krisen verkligen innebar innan vi slungas in i ny turbulens. Realekonomiskt går Sverige fortfarande förhållandevis bra men den tilltagande krisen i Europa och USA påverkar även vår ekonomi. Tyvärr vaccinerar inte de jämförelsevis stabila svenska statsfinanserna oss från omvärldens problem.

Sverige är en av världens mest exportberoende ekonomier. Globaliseringen har inneburit stora strukturförändringar och kraven på omställning tilltar. Branscher och företag har slagits ut och nya kommit till. Utvecklingen har lett till att beroendet av såväl kunder som underleverantörer över hela världen har ökat. I dag inte bara säljer svenska företag merparten av sina produkter och tjänster utanför landets gränser, utan de är också beroende av komponenter från alla världens hörn för att hålla verksamheten igång här hemma. Går det dåligt på andra håll, så påverkas också många verksamheter i Sverige.

Företagen i Sverige måste kunna sälja sina produkter och tjänster i andra länder för att klara sig i konkurrensen. Och när konjunkturen vänder nedåt för industrin, då faller även tillväxtsiffrorna för exportberoende länder som Sverige.

Men företagen är olika och har i många fall helt olika förutsättningar. När det går bra för ett, behöver det nödvändigtvis inte gå bra för alla andra. Rörelsemarginalerna för teknikföretag i Sverige var fortfarande i fjol under sex procent. Även kapitalavkastningen var långt ifrån de nivåer som gällde före den senaste nedgången 2008. Teknikföretag visar därtill stor spridning i hur de utvecklats också efter finanskrisen. Vidare har inte heller produktionsnivån kommit upp i tidigare nivåer. När nu konjunkturen åter viker nedåt är vårt utgångsläge därmed på flera sätt sämre än vad som gällde förra gången.

Med sämre konjunkturer minskar också företagens behov att nyanställa personal. I de centrala löneförhandlingar som förs mellan arbetsmarknadens parter är det därför viktigt att vara försiktig och ge företag och fack lokalt ökade möjligheter att sluta avtal som är anpassade efter det enskilda företagets villkor.

Endast konkurrenskraftiga och därmed också lönsamma företag kan ge trygga jobb. Och det är bara möjligt om företagen kan få verktyg att tillräckligt väl parera konjunkturer. Ett sådant verktyg är möjligheten att skräddarsy avtal tillsammans med sina medarbetare. Alternativet – att utgå ifrån en nationellt avtalad norm – kan leda till alltför höga kostnader och därmed en helt onödigt stor utslagning av företag.

Den för Sverige så betydelsefulla industrin måste vara internationellt konkurrenskraftig och tillräckligt lönsam för att fortsätta utvecklas och därmed överleva över tid. Flexibilitet genom att lokala avtal ger möjlighet att anpassa villkor efter det enskilda företagets utmaningar är en allt viktigare faktor för konkurrenskraften. Det underlättar lönsamhet och ökar därmed också direkt och indirekt tryggheten för alla på arbetsmarknaden – både i privat och i offentlig sektor. De konsekvenser som krisen redan har fått i många andra länder, visar på vikten av att skapa strukturer som är gynnsamma för tillväxt.

Alla vet att stela strukturer lättare går sönder när det blåser hårt. Vi behöver flexibilitet för att kunna klara produktionen i Sverige i alla väder.

Jan-Eric Sandberg
Regionchef
Teknikföretagen Region Norr

Mer läsning

Annons