Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förändringen av den verksamhetsnära administrationen är nödvändig

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i Landstinget Gävleborg förklarar varför förändringen av den verksamhetsnära administrationen är nödvändig.

Annons

Som de flesta säkert vet befinner sig Landstinget Gävleborg, liksom alla andra landsting, i en ekonomiskt besvärlig situation. Våra kostnader ökar i snabbare takt än våra intäkter. För att kunna ge våra medborgare bra vård även i framtiden måste vi i Landstinget Gävleborg använda våra resurser på bästa sätt.

Med tanke på de framtida utmaningarna har hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp beslutat att förändra den verksamhetsnära administrationen.

I den verksamhetsnära administrationen arbetar läkarsekreterare och andra administratörer, men även vårdpersonal som i olika omfattning också arbetar admini- strativt. Vi vill genom förändringen avlasta vårdpersonal som arbetar med administration så att de kan ägna mer tid åt patienterna. Vi vill också skapa en effektiv administration som är hållbar i framtiden. När vi har en samordnad administration minskar sårbarheten samtidigt som tillgängligheten ökar. Det vill säga; verksamheterna får det administrativa stöd de behöver när de behöver det.

När administrationen arbetar efter gemensamma rutiner säkras också kvaliteten och vi kan ha en fortsatt hög patientsäkerhet. Den förändring vi genomför innebär att minst 100 tjänster försvinner i den verksamhetsnära administrationen, och det beräknas bespara landstinget cirka 40 miljoner kronor 2010 och 2011. Pengar som ska användas till hälso- och sjukvård som är vår kärnverksamhet. Vi vill så långt det är möjligt undvika att göra neddragningar i vården, och när förändringen av den verksamhetsnära administrationen är genomförd har landstinget totalt minskat administrationen med cirka 200 heltidstjänster.

Ett projekt har i samarbete med verksamheterna tagit fram förslag för hur förändringen av den verksamhetsnära administrationen ska gå till. Projektet har haft en rad välbesökta möten med läkarsekreterare och andra som berörs av förändringen.

Med sina synpunkter och erfarenheter har läkarsekreterarna spelat en viktig roll i förändringsarbetet, och de möten som hölls med läkarsekreterare i början av processen ligger till grund för förändringen som nu sker. Som en del i arbetet har projektet också besökt varje vårdenhet i länet för att säkerställa att kunskapen om verksamheternas speciella förutsättningar tas tillvara.

Förändringen innebär bland annat att läkar- sekreterarna kommer att arbeta på ett annat sätt. Läkarsekreterare kommer att organiseras i tio samordningsenheter i länet och där har man sin chef. På samordningsenheten kommer man att arbeta med dokumentation, men man kommer också att utföra andra vårdadministrativa arbetsuppgifter på exempelvis sjukhusmottagningar och hälsocentraler. Läkarsekreterarna har i dag stor kunskap om den verksamhet de arbetar i, och denna kunskap ska vi i mesta möjliga mån ta tillvara i den nya organisationen. Detta för att specialistkompetens och kontinuitet inte ska gå förlorad.

Arbetsplatserna på samordningsenheterna kommer självklart att anpassas efter medarbetarens behov när det gäller exempelvis skrivbord, stol och hjälpmedel. Precis som på alla arbetsplatser är arbetsmiljön viktig. Det kommer inte att konstrueras några stora ”skrivcentraler”.

Arbetet med att hitta lokaler pågår och på en del orter är lokaler klara. Nya chefer har anställts till samordningsenheterna, men det innebär inte att det blir fler chefer eftersom andra chefstjänster tas bort i och med omorganisationen.

Alla administratörer som berörs av förändringen har fått anmäla intresse till tjänsterna i den nya organisationen, och innan sommaren fick alla veta om man har en tjänst i den nya organisationen och vilken tjänst det är.

Överföringen till den nya organisationen kommer att ske i etapper under hösten när det är helt säkert att den nya organisationen kan uppfylla verksamheternas behov av administration.

 

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i Landstinget Gävleborg
Kenth Larsson,
förvaltningschef Lednings- och Verksamhetsstöd,
divisionscheferna Christina Wassberg, Berit Fredricsson, Roger O Nilsson, Kjell Norman, Anne Östling-Kütt,
och landstingsdirektör Svante Lönnbark

 

Mer läsning

Annons