Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förbättrad turtäthet för nya jobb

Förbättrad turtäthet för upptåget mellan Gävle och Uppsala samt norra Stockholm skulle skapa förutsättningar att få nya jobb för de Ericssonanställda som nu varslats om uppsägning.

Annons

Det är angeläget att vi gemensamt sätter oss ner för att ta fram konkreta åtgärder för att underlätta för de varslade på Ericssons att finna nya jobb. En åtgärd vore att satsa på förbättrad turtäthet för Upptåget söderut. Det skulle skapa förutsättningar att få jobb utan att tvingas flytta.

Överhettning med brist på bostäder och lokaler för företag i Uppsala- och
Storstockholmsområdet ger nya möjligheter för Gävle, men även för övriga i länet. Den
möjligheten måste vi ta tillvara på. Den 14 december hade det inkommit över 1 000 varsel om uppsägningar till Arbetsförmedlingarna i länet. Detta utgör hela 28 procent av alla varsel om uppsägningar i Sverige!

Huvudorsaken till denna situation är naturligtvis varslen i anslutning till nedläggningen av Ericsson.

Vi ser det som väldigt viktigt att vidga Gävles arbetsmarknadsområde genom att turtätheten med hjälp av upptåget förbättras mellan Gävle, Uppsala och norra Stockholm. Detta är särskilt viktigt nu när Ericsson beslutat att lägga ner sin fabrik i Gävle. Ett stort antal av Ericssons kompetenta personal bör ha goda möjligheter att kunna bo kvar i Gävle och arbeta i Uppsala eller Kista. Men för att förbättra förutsättningarna för detta så måste upptåget gå betydligt oftare mellan kommunerna. Upptåget måste därför fungera som pendeltåg med målsättningen att ha två avgångar i timmen.

Ett bra utbyggt infrastrukturnät med goda teleförbindelser, järnväg och vägar är en förutsättning för att man ska kunna bo där man vill, jobba där det finns jobb och starta företag där man vill. En dålig infrastruktur blir ett hinder när det gäller företagsetableringar. Det är därför också mycket viktigt att det planerade bygget av dubbelspår mellan Gävle och Uppsala på kvarvarande enkelspårssträckor genomförs så snabbt som möjligt.

Goda kommunikationer är viktiga för att ha snabba förbindelser utåt och Gävle har mycket att vinna på goda kontakter söderut mot Uppsala och norra Stockholm.

För att göra detta möjligt behöver kontakter omgående tas med berörda parter såsom stat, landsting, Gävle kommun och Upplands lokaltrafik.

 

Hans Backman (FP)
Riksdagsledamot från Gävleborg

Kent Lövgren (FP)
Gruppledare kommunfullmäktige i Gävle

Anders Hammar (FP)
Landstingsfullmäktigeledamot i Gävleborg

Mer läsning

Annons