Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förslaget ökar möjligheterna att möta behovet av specialistinsatser

Ledningen för Barn- och ungdomspsykiatrin i Gävleborg svarar på Rädda Barnens oro inför neddragningarna inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Annons

Rädda Barnen uttrycker på debattsidan oro för den föreslagna förändringen inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Vi förstår att det uppkommer frågor kring förslaget och vi vill här ge svar på dem.

Hela hälso- och sjukvården ses över för att klara den framtida vården. Vi ska ge våra patienter bästa möjliga vård med de resurser vi har, och då måste vi anpassa oss. Därför har vi lagt förslaget att verksamheten i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i framtiden finns på tre orter i stället för dagens fem.

Detta innebär att en del patienter kommer att få resa för att få vård. Men det finns också fördelar. När vi samlas på färre orter kan vi även i framtiden ge våra patienter god vård, och vi kan också fortsättningsvis utveckla arbetssätt och kompetens hos våra medarbetare. Det blir svårt om vi inte förändras. Färre orter innebär också mindre kostnader i form av administrativ personal, lokaler och utrustning.

Förslaget som vi har lagt bygger på att BUP har ett uppdrag som specialistverksamhet som ger vård till de som är svårast sjuka. Det innebär att vi måste samverka med primärvården för att barn- och unga med psykisk ohälsa ska få den vård de behöver när de behöver den. Just nu pågår ett utvecklingsarbete mellan primärvården och BUP och syftet är att utveckla en första linjens psykiatri även för barn och unga.

När vi arbetat med att ta fram förändringsförslagen har vi också gjort konsekvensanalyser och vi har beaktat följande perspektiv:

• Befolknings/patientperspektiv inklusive Checklistan enligt FN:s barnkonvention, hälsa, och tillgänglighet.

• Kvalitet och patientsäkerhet.

• Ekonomi.

• Bemanning/kompetens inklusive arbetsmiljö.

• Vårdproduktion/vårdplatser.

• Lokaler och utrustning.

• Konsekvenser för andra verksamheter

• Framtida regionbildning.

Samverkan är en viktig del inom vår verksamhet och vi kommer även fortsättningsvis arbeta för att utveckla samarbetet tillsammans både andra verksamheter inom landstinget och med länets kommuner. Självklart är också personalen involverade i det utvecklingsarbete som görs.

Förändringar är jobbiga och väcker oro. Men BUP, liksom hela hälso- och sjukvården, har begränsande resurser. Grunden i för- slaget är att hitta lösningar för att ge mest och bäst vård med de ekonomiska resurser vi har. För att vi ska ge en fortsatt god vård och skapa möjligheter till att utveckla vården måste vi förändra oss.

Som ledning har vi ett ansvar för verksamheten och i nuläget bedömer vi att det här förslaget ger ökade möjligheter att möta det behov som finns av specialistinsatser från barn- och ungdomspsykiatrin.

Ledningen för Barn- och ungdomspsykiatrin, Landstinget Gävleborg

verksamhetschef

medicinskt ansvarig läkare

vårdenhetschef BUP Gävle

vårdenhetschef BUP Gävle

vårdenhetschef BUP Sandviken

vårdenhetschef BUP Bollnäs/Söderhamn

vårdenhetschef BUP Hudiksvall

Mer läsning

Annons