Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fp: Bygg kärnkraftverk och snabbtåg

Mer kärnkraft, höghastighetståg och stopp för mackdöden. Det är några av förslagen i folkpartiets nya klimatpolitik.
– Den som är emot kärnkraft är i praktiken för större svenska utsläpp, mer kolkraft, mer koldioxid, större importberoende och högre elpriser, sade Carl B Hamilton, som lett arbetet med programmet, på folkpartiets (fp) partiråd på lördagen.

Annons

– Att ersätta uttjänta reaktorer med nya och bygga vidare är Sveriges mest effektiva bidrag till världssamfundets ansträngningar att snabbt och maximalt minska de globala utsläppen och hålla nere temperaturökningen. Vi ska självklart fullt ut använda oss av den möjligheten, sade han.
Nybyggnadsförbudet ska därför upphävas under nästa mandatperiod och marknaden själv få avgöra behovet av nya kärnkraftverk. Partirådet ställde sig bakom detta, men några var tveksamma.
Överordnat mål
– Tänker man fel om vindkraften, är det bara att ta bort den. Tänker man fel om kärnkraften, får man leva med det i evinnerliga tider, sade Anna Steele Karlström, kommunalråd från Tyresö.
Minskade globala utsläpp av växthusgaser ska vara det överordnade målet om det handlar i konflikt med andra klimatmål, enligt fp.
Vindkraften ska subventioneras även i fortsättningen, enligt partiet, men efter att målet om 10 TwH uppnåtts ska vindkraften konkurrera fritt på lika villkor på marknaden.
Mackdöden
Biobränsleproduktionen ska inte subventioneras, eftersom det innebär en fastlåsning vid den första generationens biodrivmedel. Partistyrelsen ville avskaffa skattebefrielsen för biodrivmedel senast 2013, men partirådet nöjde sig med formuleringen ”fasas ut”.
Alla direkta och indirekta subventioner av flyget bör avskaffas och flyget bör bära sina verkliga klimatkostnader. Samma sak bör gälla för jordbruket. Folkpartiet föreslår att nuvarande nedsättningar av koldioxidskatter för jordbruket tas bort. Koldioxidskatten bör på sikt fortsätta att höjas. Förslag på kilometerskatt avvisades dock.
För att hejda nedläggningen av bensinmackar, framför allt i glesbygd, vill folkpartiet upphäva det sista, planerade steget i den så kallade pumplagen. Från 1 januari nästa år måste även de minsta bensinmackarna erbjuda alternativa drivmedel, vilket många mackar inte klarar av. Det steget bör inte genomföras, anser fp, som tänker föreslå detta i riksdagens trafikutskott.

Mer läsning

Annons