Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Framtidens friluftsliv – ambitioner och resurser i otakt

Annons

I somras presenterade regeringen propositionen om framtidens friluftsliv. Den pekar på friluftslivets stora betydelse för livskvalitet, hälsa, skola, landsbygdsutveckling och naturvård. Men var finns resurserna för genomförandet?

Regeringen lägger an ett brett perspektiv på friluftspolitiken för att stödja människors möjligheter att vistas i naturen med allemansrätten som grund. Det är rätt tänkt då forskning visar att drygt 80 % av svenskarna anser att det är viktigt att samhället satsar resurser för att underlätta möjligheterna till naturupplevelser. Att stödet till friluftsorganisationerna föreslås öka med knappt 10 % i kommande budgetproposition är naturligtvis positivt, men för att det offentliga engagemanget ska vara i takt med regeringens ambitioner för framtidens friluftsliv krävs riktade resurser.

I propositionen preciseras Naturvårdsverkets koordinerande roll vilket är extra angeläget då myndigheten har uppdraget att främja förutsättningarna för friluftsliv i Sverige, något som också berör många andra myndighetsområden. Men trots regeringens ambition att stärka friluftslivet kan vi notera att detta ska ske utan att några nya resurser tillförs verket. Hur ska detta vara möjligt mot bakgrund av allt färre handläggare som jobbar med friluftsfrågor och ett nyligen nedlagt Friluftsråd? På regional nivå får länsstyrelsen uppdraget att vara rådgivare åt kommunerna i friluftsfrågor. Hur ska detta fungera då många länsstyrelser saknar spetskompetens i friluftsfrågor? Regeringen betonar betydelsen av kunskap om friluftsliv, men utan några konkreta förslag om pengar riktade till friluftsforskning.

Med Naturvårdsverket som huvudman riskerar friluftsliv att bli en sektor inom sektorn, med följd att friluftsaspekter inte självklart länkas in i arbeten inom myndigheten och andra delar av statsförvaltningen. Friluftsfrågor tenderar att finnas med i retoriken, men inte i praktiken. Naturvårdsverket omorganiserar och vi uppmanar myndigheten att ta tillvara på möjligheten att ge friluftslivet en nystart. Regeringen och miljödepartementet kan bidra genom att packa ryggsäcken åt verket med de resurser som behövs för att genomföra framtidens friluftsliv!

Peter Fredman, Professor, Mittuniversitetet och turismforskningsinstitutet ETOUR
Klas Sandell, Professor, Karlstads universitet
Marie Stenseke, Docent, Göteborgs universitet

Mer läsning

Annons