Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Från var och en efter förmåga

Annons

Under 2010 hade vi en tillväxt på 5,5 procent i Sverige – den högsta tillväxttakten sedan 1970. En effektiv arbetsmarknadspolitik leder till sunda offentliga finanser vilket i sin tur resulterar i en hållbar tillväxt. Men det finns människor som av olika anledningar inte förmår stå till den reguljära arbetsmarknadens förfogande. För dem krävs särskilda insatser.

Under ett av våra verksamhetsbesök besökte vi ett exempel på en sådan insats. I Älvkarleby har projekt Växthuset startats i samarbete mellan kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Uppsala län. Växthuset riktar sig till unga vuxna mellan 20 och 30 år som hamnat i utanförskap.

Det handlar ofta om sköra människor med krånglig bakgrund, som i åratal slussats mellan olika myndigheter. För projektets 30 deltagare per år erbjuds aktiviteter och individuella insatser för att hjälpa dem tillbaka till arbetsmarknaden. Det handlar om allt mellan att bygga upp självförtroende, förmågan att ta ansvar och utveckla sina drivkrafter.

För oss moderater är fler i arbete och minskad arbetslöshet grunden för ett tryggt Sverige som håller ihop. Växthusprojektet är våra skattepengar som satsas för att hjälpa människor tillbaka från utanförskap till gemenskap.

Glädjande kan vi se att Finansdepartementet nu reviderar upp sin prognos för BNP och svensk arbetsmarknad. Arbetslösheten väntas i år bli 7,4 procent och därefter fortsätta avta för att 2015 nå 4,8 procent, den lägsta nivån sedan 1991. Uppsala län har i flera år haft betydligt lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet – låt oss hoppas att projekt som Växthuset ser till att säkra den utvecklingen!

Kenneth Holmström
oppositionsråd Älvkarleby kommun (M)


Ulrika Karlsson
riksdagsledamot från Uppsala län (M) 

Annons