Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gårdsförsäljningen är inte att ta ansvar

Annons

Ansvar. Det borde vara ett ledord för varje seriöst politiskt parti. Att ta ansvar för jobben, för folkhälsan och för att hålla ihop samhället är viktiga delar i en modern politik för vår del av landet. Gävleborg har drabbats hårt av både alkoholrelaterade skador och arbetslöshet. Därför är det så viktigt att stå upp för en ansvarsfull alkoholförsäljning också i framtiden.
Nu avgörs en av de viktigaste alkoholpolitiska frågorna på länge: om svenska och internationella alkoholproducenter ska kunna bygga upp egna försäljningskanaler till vem som helst vid sidan av Systembolaget – genom så kallad gårdsförsäljning. Det vore mycket olyckligt, och skulle slå undan en av grundpelarna i en ansvarsfull alkoholpolitik.
Lars Beckman (M) och Jessika Vilhelmsson (M) vill nu (7/6) luckra upp alkoholförsäljningen via nya, privata försäljningskanaler. Men bakom den småtrevliga bilden av en bonde som säljer ett par flaskor egenproducerat vin till förbipasserande turister döljer sig en annan verklighet. Enligt det nu aktuella förslaget skulle den som vill sälja öl, vin eller sprit inte behöva ha försäljningsstället i anslutning till produktionsstället. Det skulle inte bara handla om ett par flaskor vin, utan om möjligheten att sälja tusentals liter starksprit, vin och öl till vem som helst. Och det skulle bli fritt fram för internationella alkoholproducenter att genom aggressiv marknadsföring sälja Jeltsinvodka eller liknande till ungdomar.
Folkhälsoinstitutet och forskare vid Stockholms universitet gör bedömningen att det skulle leda till rejält ökad alkoholkonsumtion, med därpå följande ökad sjuknärvaro, fler rattonykterhetsbrott och ytterligare alkoholrelaterade misshandelsfall.
Tidigare hörde Gävleborg till de län där alkoholförsäljningen minskade mest i hela landet. Nu finns risken att vi istället får se kraftigt ökad alkoholkonsumtion här. Att bit för bit undergräva en ansvarsfull alkoholförsäljning i Sverige är vare sig ansvarsfullt eller modernt. Vi har ett väl fungerande system för alkoholförsäljningen idag. Låt oss vidareutveckla och stärka Systembolagets möjligheter att ta in fler lokala producenter istället för att hamna på ett sluttande plan, där kapitalstarka och vinstmaximerande kommersiella intressen driver på hårt för att ”ta marknadsandelar” – utan hänsyn till vare sig folkhälsa eller andra sociala problem som uppstår i kölvattnet av en kraftigt ökad alkoholförsäljning.

Elin Lundgren (S)
riksdagsledamot från Gävleborg

Mer läsning

Annons