Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åtal väckt för miljöbrott på T-udden

/
  • Att den döda veden skulle läggas tillbaka på markytan för att rädda så mycket som möjligt av den biologiska mångfalden var ett av de krav som ställdes på Gävle Energi efter avverkningen av den värdefulla lövskogen.

I går åtalades Gävle Energi och Sweco Systems för miljöbrott på T-udden.

Åklagaren yrkar på att bolagen ska betala 100 000 kronor var i böter.

Men själva tycker de inte att de gjort fel.

Annons

Drygt två år har gått sedan Gävle Energi och Sweco Systems avverkade värdefull lövskog på T-udden för att dra fram fjärrvärme- och vattenledningar.

Enligt åtalet handlar det om avverkning av lövskog på ett 16 x 400 meter stort område.

Dessutom var avsikten att avverka ytterligare 200 meter.

Nu åtalas de för att ha ”vidtagit eller låtit vidta åtgärder som väsentligen ändrat naturmiljön”.

Bolagen ansökte varken om dispens från strandskyddsbestämmelserna eller samrådde med länsstyrelsen – trots att bådadera krävdes.

– Jag anser att de handlat oaktsamt, säger Stig Andersson, miljöåklagare.

Enligt åtalet borde Gävle Energi vid upphandlingen – då Sweco fick uppdraget att avverka lövskogen – ha klargjort ansvarsförhållandet för anmälningar och dispenser.

Sweco i sin tur borde ha gjort nödvändiga ansökningar och anmälningar eller uppmärksammat Gävle Energi på att sådana saknades.

Inget av bolagen har gjort vad som skäligen kan krävas av dem för att förebygga brottsligheten, enligt Stig Andersson.

Men bolagen tycker inte att de har varit oaktsamma och accepterar inte strafföreläggande. Därför kommer frågan att avgöras av Gävle tingsrätt.

– De anser sig ha hanterat ärendet på ett riktigt sätt och lämnat den information till kommunen och andra som behövs, säger Stig Andersson.

Brottsrubriceringarna är brott mot områdesskydd samt otillåten miljöverksamhet. Åtalet lyfter även fram att området är ”en tätortsnära naturmiljö med rödlistade arter och av riksintresse för naturvård”.

Mer läsning

Annons