Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bara en del av länets miljömål kan uppnås

Gävleborgs län har större chans att nå sina långsiktiga miljömål till 2010 än övriga Sverige. Luften, försurning och övergödning är exempel på områden där länet har bättre värden än riket.
– Vi har ett bra miljöarbete i länet men det krävs mycket arbete för att nå fler mål, säger länshövding Barbro Holmberg.

Annons

Sveriges riksdag har formulerat mål för att kunna lämna över ett samhälle där miljöproblemen är lösta. Länsstyrelsen har ansvar för att samordna de regionala miljömålen och följa upp dem.

Som det nu ser ut kommer Gävleborgs län att klara 19 procent av målen och ha chans att nå ytterligare 44 procent om nya åtgärder görs. Till exempel har utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider i luften minskat med mer biobränsle och bättre förbränning i bilar och industri.

Men länsstyrelsen bedömer att 37 procent av målen inte kommer att kunna nås till 2010 ens om det togs regionala krafttag. Det handlar till exempel om svårigheter att begränsa klimatpåverkan, sanera giftiga miljöer, och att återskapa ett hav i balans och levande skogar.

– Om det finns skador i miljön, som försurning och gifter i havsvatten, krävs det längre tid än tio år för att reparera de skadorna, säger Gunilla Jonsson, miljösamordnare på länsstyrelsen.

– Vissa av målen är beroende av samhällsutvecklingen och en del är ju komplexa frågor där vi är beroende av globala mål. Slutsatsen är att fler måste göra mer om vi ska lyckas, säger Barbro Holmberg.

Samtidigt gläder sig länsstyrelsen åt att fyra kommuner i länet arbetar med egna miljömål och att ytterligare fyra är på gång.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län valde att presentera läget med miljömålen för medierna 5 juni, på världsmiljödagen, på en slåtteräng mittemot Ericsson på Söder i Gävle. Och slåtterängar är ett exempel på de naturtyper som länet ska bevara enligt målet om ett rikt odlingslandskap. Men i dag har man bara kännedom om 150 hektar, knappt hälften av vad målet anger.

– Vi tror att det finns ett stort mörkertal och vi är intresserade att veta om de ängar som finns i länet som vi inte vet om, men vi vill även få folk intresserade av att lära sig sköta om ängar, sa biolog Anders Johansson.

Mer läsning

Annons