Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Biblioteksfrågan har fastnat i långbänken

Biblioteksutredningen är klar och presenterad. Så vad händer nu med Gävle Stadsbibliotek, får Gävleborna ett nytt superbibliotek?

Annons

Det kan verka som det hänger lite i luften, Stadsbiblioteket. Inte så att verksamheten inte rusar på som vanligt varje dag på året – men dess framtid. Många har turerna varit och alltid har det funnits någon detaljplan som ställt till det. Fördröjt. Beslut har inte vågat fattas, en långbänk som blivit ännu längre. Ändå verkar alla – utom ett parti – överens om att Gävle ska ha ett nytt bibliotek. Så varför får ärendet inget avslut?

När vi gick in i 2000-talet började frågan röra på sig: Borde inte biblioteket moderniseras, byggas ut, var det inte rent av navet i övriga planer för området kring Slottstorget? Året blev 2007 och alla politiker i kultur- och fritidsnämnden var överens: Kommunen borde lägga 165 miljoner kronor på att bygga ut biblioteket:

– Det är en stor investering, samtidigt vet vi alla att något måste ske, sa dåvarande nämndordföranden Lars-Göran Ståhl.

Sagt och gjort. Kommunen utlyste en arkitekttävling där förslaget från Arkitektgruppen i Gävle vann; biblioteket skulle byggas ut på baksidan och mot ån. En detaljplan togs fram – och sköts på framtiden.

2010 bröt både Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt löfte om att bygga ut. Det nya biblioteket prioriterades bort till förmån för en ny friidrottshall.

– Jag vet inte när utbyggnaden kan bli av, det vi sagt är att vi gärna vill att centrumplanen ska bli klar först, sa dåvarande kommunalrådet Carina Blank.

När S, V och MP presenterade sin gemensamma budget för 2012 hade satsningen i ord skjutits på framtiden. Kommunalrådet Marita Engström, V, framhöll att kommunen först skulle ta ett helhetsgrepp kring Slottstorget och Rådhusområdet. Så gjordes men då hade den gamla biblioteksplanen hunnit bli inaktuell.

– Det är ändå åtta år sedan den gjordes och förutsättningarna förändras, sa Kajsa Ravin, kommunens kultur- och fritidschef.

Hon framhöll att biblioteken måste bli digitalt delaktiga och gav två konsulter i uppdrag att utreda hur 2020-talets bibliotek skulle se ut: Inger Edebro Sikström, före detta biblioteks­chef i Umeå, och Elsebeth Tank, som bland annat varit bibliotekschef i Malmö.

”Utredningen ska användas som ett underlag för inriktning och beslut om ett framtida nytt bibliotek”, sa man. Och inte minst var det skulle ligga.

Då hade redan otåliga röster, som före detta ­bibliotekschefen Conny Perssons, höjts. Han undrade om Stadsbiblioteket skulle stå i 50 år till och letade kulturpolitiker i frågan.

I januari 2013 skrev Kenneth Bognesand, M, i en debattartikel att hela bibliotekskvarteret borde rivas och ge plats för ett nytt kulturhus. Året efter var Per-Åke Fredriksson, FP, i en motion inne på att flytta hela klabbet till Strömvallenområdet. Kultur- och fritidsnämnden svarade i ett yttrande att stadsbiblioteket ändå bör ligga centralt, nära kollektivtrafikens stamlinjer.

Den 23 mars 2015 la de två konsulterna fram sin utredning för kommunfullmäktige. Nyckelorden löd nytt, större, resursstarkare och innehållsrikare. Biblioteket var underfinansierat, trångbott, för analogt och enspråkigt, med färre låntagare än i jämförbara kommuner, skrev man. Lösningen, och förslaget, var ett stort kultur- och allaktivitetshus med allt från matlagning och trädgårdsodling till dans och föreningsaktiviteter. Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Edsvik, S, tyckte att idéerna var ”mer visionära” än han väntat sig.

I maj i år skickade GD ut en webbenkät till de 65 ordinarie politikerna i kommunfullmäktige. Frågan löd: Ska kommunen bygga ett nytt stadsbibliotek och i så fall var? Av 52 som fyllde i enkäten svarade 24 ja och nio nej. 19 ville inte besvara frågan.

Och hur gick det med byggplanerna för hela området då? I februari 2015 meddelades att Karavan landskapsarkitekter från Uppsala vann tävlingen om det framtida Gävle; Rådhusesplanaden, Å-rummet och Slottstorget. För 2016 och 2017 finns 80 miljoner kronor avsatta, men bara för Å-rummet och Rådhus­esplanaden.

– Vi avvaktar med Slottstorget tills biblioteksutredningen är färdig, sa Daniel Olsson, S, ordförande i byggnads- och miljönämnden.

Se där ruta ett igen.

Och frågan bara växer: Hur ska 2020-talets biblioteksverksamhet se ut i den växande staden Gävle?

Mer läsning

Annons