Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför stoppas nya Östertunneln

/
  • NEJ TILL TUNNEL. Den sista biten av Nygatans esplanad får inte göras om till en bred tunnelnedgång mot Öster. Länsstyrelsen har kommit fram till att det skulle innebära en allt för stor skada på Gävles esplanadsystem med långa gångalléer och fria siktlinjer, som klassats som riksintresse inom området kulturmiljö.Foto: Britt Mattsson

Gävle kommun får inte bygga en ny Östertunnel med en bred ramp upp på Nygatan. Länsstyrelsen har upphävt detaljplanen eftersom den skulle ha inneburit en stor skada på stadens gamla esplanadsystem.
– Förslaget skadar riksintresset för all framtid, säger landshövding Barbro Holmberg.

Annons

Gävle kommun och länsstyrelsen har trätt i flera år om hur en ny tryggare tunnel skulle kunna knyta samman Öster med Gävle centrum.

– Med tanke på de våldsbrott som varit i tunneln är det givet för oss att arbeta för största möjliga trygghet med en rak och bred avslutning på en ny tunnel. Det är vi skyldiga medborgarna på Öster, säger Lena Lundgren, ordförande i kommunens bygg- och miljönämnd.

Länsstyrelsen har visserligen förståelse för kommunens arbete för trygghet och bra trafiklösningar. Men i det här fallet har de inte ens vägt in sådana intressen.

– Om vi ser en risk att ett riksintresse skadas påtagligt, då ska länsstyrelsen upphäva detaljplanen, vi har inget val. När det rör riksintressefrågor så får vi inte göra andra avvägningar, säger Eva Brännlund, chef för länsstyrelsens avdelning för samhällsutveckling och kulturmiljö.

Men vad menas då med riksintresse? Till exempel är E 4 utsedd till riksintresse för kommunikation, vilket betyder att det inte får tas beslut som allvarligt skadar den funktionen. På samma vis finns omrking 1 700 platser och områden i Sverige som utsetts till riksintresse inom området kulturmiljö, och därmed har ett särskilt lagskydd. Bland annat Gävle stad.

Gävle stad ”speglar stadsbyggnadsutveckningens olika faser från 1500-talet till 1900-talet i stadsplan och bebyggelse” motiverar Riksantikvarieämbetet sin utnämning.

I en riksintressebeskrivning för Gävle stad har länsstyrelsen lyft fram stadens rutnätsstruktur, långa sammanhängande esplanader med träd och gångstråk, de långa siktlinjerna i ett flackt stadslandskap och den välbevarade 1870–1910-talsarkitekturen.

En ny tunnel så som kommunen vill ha den skulle mynna i en bred sluttande ramp upp på Nygatan. Ett 20-tal träd skulle tas bort.

– Det gamla gatunätet skulle slås sönder eftersom vi får en tunnelnedgång i det sista kvarteret av Nygatan. I stället skulle en trafiklösning dominera den här delen av Nygatan.

– Vi ser extra allvarligt på det eftersom skadan aldrig skulle gå att göra ogjord, säger Eva Brännlund.

Mer läsning

Annons