Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Efter skyddsombudets larm: Arbetsmiljön på bättringsvägen på Försäkringskassan i Gävle

/
  • Anneli Jakobsson, Åke Höglund och Johanna Grundström, fackligt aktiva på Försäkringskassan i Gävle, tror på bättre arbetsmiljö.
  • Nu kan det bara bli bättre

Skyddsombudets anmälan till Arbetsmiljöverket gjorde verkan. Det ledde till att arbetsförhållandena på Försäkringskassans kundcenter i Gävle nu är på väg att förbättras.
– Nu är arbetsgivaren mer benägen att faktiskt titta på hur det är, säger Johanna Grundström, ombud för LO-facket Seko.

Annons

Läs mer: Efter skyddsombudets larm: Arbetsmiljön på bättringsvägen på Försäkringskassan i Gävle

I somras skrev ett av skyddsombuden till Arbetsmiljöverket. Hon berättade om hög arbetsbelastning som ledde till stress, trötthet och sjukskrivningar. Många tvingades jobba övertid och personal slutade vilket i sin tur ökade arbetsbelastningen ännu mer.

Efter sommaren fick medarbetarna svara på en enkät. 112 av de 173 medarbetarna svarade.

– Svaren matchar ganska väl det som beskrevs i anmälan, konstaterar de fackliga företrädarna och skyddsombuden som Arbetarbladet träffar på Försäkringskassan.

Många tycker arbetsbelastningen är alldeles för hög. Flera upplever att de inte kan ta kortare pauser i jobbet.

Flera menar också att de inte får hjälp att bearbeta svåra samtal, att chefen inte hanterar motsättningar i arbetsgruppen och att de inte har regelbundna samtal med sin chef om hur de kan utvecklas i jobbet.

– Som vi har tolkat svaren så är bristande kommunikation och dialog den springande punkten. Missuppfattningar, missförstånd och felaktig information är en del av mycket annat som vi har kunnat tolka ur fritextsvaren. Mycket kan lösas genom att man kommunicerar bättre och blir tydligare, säger Johanna Grundström.

Läs också: Massavhopp från Försäkringskassan.

Under hösten bildades en grupp med fackliga företrädare, skyddsombud och chefer. De gick igenom enkätsvaren och började prata om vad som borde göras.

– Nu kan det bara bli bättre, säger skyddsombudet Johanna Broman.

Hon vittnar om att stämningen på arbetsplatsen har förbättrats.

– Nu tar sig arbetsgivaren an det här och lyssnar. Tidigare fick inte arbetsmiljöombuden respons på samma sätt som man får nu. Det är ju det som är bra med anmälan till Arbetsmiljöverket, att den blev lite fart, säger Johanna Grundström.

En handlingsplan har tagits fram. Mycket handlar om att förbättra dialogen i arbetsgrupperna, inte minst mellan chef och medarbetare.

Kundcentret har dock lika många samtal att ta hand om, allt från frågor om sjukskrivningar till föräldrapenning med mera. När de lagt på luren har de sju sekunder till nästa samtal.

– Man uppfattar tiden mellan samtalen väldigt olika. Personligen tycker jag inte att det är kort tid. Behöver jag gå ifrån så kan jag göra det, säger Ylva Westh, arbetsmiljöombud.

Läs mer: Bättre dialog ska ge bättre arbetsmiljö på Försäkringskassan – "Vi ska prata med och inte om varandra"

Åke Höglund, ombud för tjänstemannafacket ST vid Försäkringskassan, hoppas att medarbetarna tänker på att ta mikropauser och pratar med sin chef när det behövs.

– Man måste ta eget ansvar också och ta pauser. Man blir ganska trött av att sitta länge i telefon, säger han.

Försäkringskassan har sex kundcenter runtom i landet. Tillsammans tar de 900 medarbetarna emot cirka 500 000 samtal i månaden.

Sjukfrånvaron, framför allt korttidsfrånvaron, är fortsatt hög på kundcentret.

– Sjuktalet har länge varit högt. Det är inte okej att ligga på sex procent och nu är vi långt över det. Och det är stigande, säger Johanna Grundström.

Hon och hennes kollegor är osäkra på vad sjukskrivningarna beror på.

– Mycket spelar roll. Det här arbetssättet är en del. Men jag tror också att det är avhängigt vad man har för ledarskap, hur man kommunicerar, vad det är för klimat, säger hon.

Bristen på personal är ett ständigt problem, vilket bland haft att göra med hur rekryteringen går till.

– Rekryteringsförfarandet har varit ganska knepigt. När man får pengar för att rekrytera är det ofta för sent. Då skulle vi redan ha behövt de här människorna. Så tar vi in dem i en redan pressad situation och då ska medarbetarna lära upp nya. Det ökar arbetsbelastningen, säger Johanna Grundström.

Nu har dock Försäkringskassan börjat planera rekryteringen mer långsiktigt för att få bukt med problemen.

De fackliga företrädarna och skyddsombuden tror på bättre arbetsmiljö framöver.

– Det känns som det har vänt. Men vi har mycket kvar, säger de.

Läs också: Sjuka av att jobba för sjuka.

Läs också: Slår larm när anställda går på knäna.

Läs också: "Vi är underbemannade".

Läs också: "Den sjuka arbetsplatsen".

Mer läsning

Annons