Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elever har ingen vuxen att vända sig till

Många elever i årskurs åtta upplever att de inte finns någon vuxen på skolan som de kan vända sig till i förtroende.


– Det är oroande. Eleverna behöver kunna prata med någon vuxen, säger Bo-Erik Simonsson som är ansvarig för utredningen.

Annons

I våras gjorde Gävle kommun den årliga enkätundersökningen bland elever i årskurs fem och åtta. Alla skolor i kommunen har deltagit.

En fjärdedel av eleverna uppger att det inte finns någon vuxen de kan vända sig till om de vill prata om jobbiga saker.

– Det är viktigt att eleverna har någon annan än lärarna att prata med, någon som är neutral. Skolsköterskorna är viktiga. Men vi hoppas att utplaceringen av skolkuratorerna på skolorna, som genomfördes ganska nyligen, också ska ge effekt, säger Bo-Erik Simonsson, kvalitetsutvecklare på skolkontoret i Gävle.

Syftet med undersökningen är att se hur trygghetsplanerna fungerar på varje enskild skola och vad som behöver förbättras i skolan för att motverka diskriminering, mobbning och annan kränkande handling. Årets resultat visar att ingen förbättring har skett under de senaste tre åren. 25 procent av eleverna i årskurs åtta uppger att de utsatts för kränkande behandling av andra elever på sin skola. Många av eleverna uppger att de vuxna på skolan är dåliga på att upptäcka mobbning och endast 29 procent av åttondeklassarna anser att skolan är bra på att förebygga kränkande behandling.

– Varför förbättras inte resultaten? Tanken är att varje skola ska titta på sitt resultat. Målsättningen är att eleverna ska känna sig trygga i skolan. En del skolor har varit väldigt aktiva och försökt förändra det som varit dåligt men på det hela taget är det inga större skillnader i Gävle.

Undersökningen visar också att elever av utländsk bakgrund känner sig mer orättvist behandlade och kränkta av vuxna i skolan än elever med svensk bakgrund.

En annan sak som Bo-Erik Simonsson finner förvånande är att så få av eleverna känner till att de har en individuell utvecklingsplan. I årskurs fem svarade 64 procent ja men i årskurs åtta var det bara 45 procent. Alla elever i grundskolan ska ha en individuell utvecklingsplan, Gävle införde det 2000. Den ska grunda sig på den bedömning av elevens lärande och resultat som redovisats vid utvecklingssamtalen.

– För barnen borde det vara ett känt begrepp. Den används från årskurs ett och ska visa vad eleven behöver bli bättre på.

Mer läsning

Annons