Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ericssons vinst 4,8 miljarder

/

Ericsson redovisar en vinst efter finansnetto för årets andra kvartal på 4,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med vinsten på 4,7 miljarder kronor samma period förra året.

Annons

Ericsson redovisar en vinst efter finansnetto för årets andra kvartal på 4,8 miljarder kronor, exklusive så kallade omstruktureringskostnader. Det kan jämföras med vinsten på 4,7 miljarder kronor motsvarande period 2008.

Omsättningen uppgick till 52,1 miljarder kronor, jämfört med 48,5 miljarder kronor ett år tidigare.

 

Vi ser olika trenderi det rådande ekonomiska läget. Effekterna av den globala lågkonjunkturen på marknaden för mobil infrastruktur är nu mer märkbara, särskilt i länder där de lokala valutorna är under press och kreditmarknaderna tuffare”, skriver Ericssonchefen Carl-Henric Svanberg i delårsrapporten och fortsätter:

”Samtidigt ökar konsumenternas efterfrågan på nya tjänster och bredband snabbt och utbyggnaden av ny teknik pågår i världens ledande ekonomier. Vi ser också en ökande efterfrågan på vårt tjänsteutbud från operatörer över hela världen”.

 

Faktureringen inom Ericssonsparadgren de senaste åren, nätverk, minskade under andra kvartalet, justerat för valutakursförändringar, vilket enligt Svanberg speglar det nuvarande marknadsläget. Men på tjänsteområdet fortsätter tillväxten, och området står nu för hela 38 procent av Ericssons totala omsättning.
Ericssons mål att spara 10 miljarder kronor från andra halvåret 2010 kvarstår, enligt delårsrapporten.

”Vi fortsätter att fokusera på vår kapitalstruktur och har tagit upp långfristiga lån till förmånliga villkor. Nettokassan stärktes också av det goda kassaflödet i kvartalet”, skriver Svanberg.

 Carl-Henric Svanberg tycker att kvartalsrapporten visar på styrka och han är nöjd med resultatet.
– Det råder stor otrygghet i världen och med det i tanke gör vi ett bra resultat. Service marknaden växer rejält, säger Svanberg till TT.
Ericssons avgående vd sammanfattar kvartalet med att det händer mycket runt om i världen, trots nedgång i ekonomin.
– Vi är leverantörer till de stora 3 G-utrullningarna i Kina och tjänsterna i mobiler ökar och det är spännande tider, säger Carl-Henric Svanberg.
– I serviceområdet växer vi starkt under kvartalet, säger en nöjd Svanberg.Ericssons vd Carl-Henric Svanberg vill inte säga något om kommande kvartal under rådande situation på marknaden.
– Det är inte meningsfullt att ge prognoser i ett sådant här läge, säger han.
Svanberg är på väg bort från Ericsson och den 1 januari tar Hans Vestberg över.
– Det är naturligtvis fantastiskt att jobba åt Ericsson. Man kan inte ha ett roligare jobb, men det är intensivt. Och det blir bra med Hans som tar över, vi har arbetat tillsammans under de här åren.
Svanberg ser positivt på utvecklingen inom affärssegmentet tjänster, som omsatte 14,1 miljarder kronor under andra kvartalet jämfört med 11 miljarder kronor samma period förra året.
Enligt Svanberg utgjorde segmentet för några år sedan drygt 20 procent av Ericssons verksamhet.

– Nu utgör det drygt 38 procent. Det är den snabbast växande delen av vår verksamhet och också de högsta marginalerna. Det är ju andra sidan av lågkonjunkturen. Det är klart att operatörerna blir lite mer avvaktande vad gäller att rulla ut nya nät, men å andra sidan så ökar trycket på operatörerna att effektivisera och lägga ut drift på sådana som oss, säger Svanberg.

 

nätverk uppgick till 34,7 miljarder kronor. Det är en ökning från 33,3 miljarder samma kvartal i fjol vilket alltså beror på valutakursförändringar. Rörelsemarginalen steg till 11 procent från 10 procent.
Inom professionella tjänster steg omsättningen till 14,1 miljarder kronor, från 11,0 miljarder kronor, samtidigt som rörelsemarginalen ökade till 16 procent från 14 procent.

redovisas en omsättning på 3,3 miljarder kronor, jämfört med 2,7 miljarder andra kvartalet 2008. Rörelsemarginalen var 9 procent, mot –1 procent ett år tidigare.

ökade under andra kvartalet med 34 procent jämfört med motsvarande period 2008. Ökningen drevs enligt bolaget av efterfrågan på mobilt bredband och valutakurseffekter.
I Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ökade omsättningen med 12 procent och i Asien och Oceanien var ökningen 10 procent. I Västeuropa minskade dock omsättningen med 6 procent och i Latinamerika krympte den med 3 procent.

uppgick vinsten före skatt för andra kvartalet till 1,1 miljarder kronor, jämfört med 2,9 miljarder ett år tidigare. Analytiker hade i genomsnitt väntat sig en vinst på knappt 2,3 miljarder, enligt Reuters sammanställning.

Omstruktureringskostnaderna uppgick till 3,6 miljarder kronor, jämfört med 1,8 miljarder ett år tidigare, exklusive samägda bolag.

Ericssons rörelseresultat, exklusive både omstruktureringskostnader och samägda bolag, uppgick till 6,9 miljarder kronor, jämfört med 4,7 miljarder andra kvartalet 2008. Det kan jämföras med analytikernas förväntningar på i snitt 6,0 miljarder kronor.

 

 

 

Mer läsning

Annons