Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förälder: "Det är oprofessionellt skött"

/
  • Flera föräldrar till barn på Ulvsäterskolans särskola upplever att särskolan inte tycks ha funnits med när man planerat för ökad integration mellan barngrupper, när Sätraskolorna omorganiseras.
  • Flera föräldrar till barn på Ulvsäterskolans särskola upplever att särskolan inte tycks ha funnits med när man planerat för ökad integration mellan barngrupper, när Sätraskolorna omorganiseras.

Föräldrar till särskolebarn i Sätra höjer rösterna. De känner sig utanför och överkörda i de stora förändringar som nu genomförs för att öka integrationen på Sätraskolorna.

Annons

För att skapa bättre integration och kunna ta emot fler elever framöver ska Sätras tre grundskolor slås samman till hösten. Men en grupp barn har hamnat helt utanför förändringen: särskolans elever. Det har fått flera föräldrar att reagera.

– Grundidén i sig är ju bra. Det vi opponerar oss mot är varför det inte gjorts någon riskanalys kring gruppen särskoleelever. Vi pratar stort om inkludering, men man har helt glömt bort den här gruppen. Det tycker vi är förjäkligt, säger Maria Sörqvist, med ett barn i särkolan på Ulvsäterskolan.

Också Karin Berjlund har barn här. Hon är positiv till förändringen, men kritisk till hur den hanterats.

– Det har varit möten mellan skolorna, personal, rektorer och föräldrar, men särskolan har inte fått vara med i diskussionerna alls. "En skola för alla" har Gävle haft som slagord, det tycker jag inte att det är om särskolan glöms bort, säger hon.

Karin Berjlund berättar att hon fick information om förändringarna på skolan genom sitt andra barn som går på annan skola.

– Man räknas inte, jag fattar inte. Särskolan finns inte ens med i konsekvensanalysen. Det är en tacksam grupp att köra över, säger hon.

Flera saker förändras nu för Karin Berjlunds dotter och hennes klasskompisar.

– När våra barn nu går ut på rasten så möter de andra elever i årskurs fyra och fem. Barnen får se olikheter och har ett utbyte av varandra.

Vissa särskoleelever går under vissa lektioner i vanlig klass.

– Den typen av inkludering försvinner ju helt om barnen får går med andra i sexårs eller tvåan, säger Karin Berjlund.

Också fritidsverksamheten hamnar nu på en annan skola.

Både Karin Berjlund och Maria Sörqvist undrar varför de fått så lite information om skolsammanslagningen. Först när föräldrar till barn i särskolan lyfte den frågan blev de inbjudna att delta vid ett informationsmöte. Inför mötet mejlar Karin Berjlund till både särskolans och grundskolans rektorer med sina frågor om vad som händer för särskolans elever vid omorganisationen.

– På mötet använde Hans Stockselius (grundskolans rektor) i stort sett mina ord när han sa "jag tänker ju integration i vidare bemärkelse". Det hade han aldrig sagt om inte vi varit på. Då får han det att låta som att han tänkt kring särskolan, men vi har inte fått någon information alls, säger Karin Berjlund.

Särskolans rektor Kurt Hjalmarsson håller med om att det varit dåligt med information.

– Särskolan har inte varit involverad i det resonemanget hittills, det är rätt. När jag väl blev varse detta så är det väldigt klart och tydligt att den delen har man inte tagit sig an och funderat över, säger han.

Varför har du inte engagerat dig mer tidigare?

– Hade jag vetat att jag måste kliva in så hade jag gjort det, men jag har inte riktigt förstått det, utifrån att chefsteamet bestått av de som tidigare jobbat med särskolan. För mig var det naturligt att särskolan var inkluderad, men det visade sig att det inte varit så. Men jag ställde aldrig frågan, det är självklart en brist, säger han.

När Kurt Hjalmarsson och Hans Stockselius tar del av sina citat inför publicering av den här artikeln vill de träffas för att förklara mer om hur de resonerat. De förklarar att de informerat i olika klasser efter hand.

– Vi flyttar inte på särskolan, så de föräldrarna är ju inte direkt berörda. Alltså får de information på slutet, säger Kurt Hjalmarsson.

Kunde inte alla ha fått ett brev samtidigt?

– Jo, så kunde vi ha gjort. Men det är inte ju inte för sent, vi är inte på långa vägar klara med alla detaljer, säger Hans Stockselius.

Vad händer nu, konkret?

– Vi tittar på hur vi kan lösa det för varje barn för sig. Sedan tror jag att det är en fråga för hela särskolan i Gävle – hur ska den se ut? Där har jag ingen plan klar för mig i dag. Men det här ger mig också en startpuff kring hur vi ska tänka, säger Kurt Hjalmarsson.

Karin Berjlund tror att det krävs fortsatt engagemang från föräldrarnas sida.

– Av erfarenhet vet man att man måste konkret kräva saker, som en träff. Annars vet de att det bara faller ut i tomma luften. Det är inte första gången vi får strida för våra barn.

Mer läsning

Annons