Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävle får kritik för att patient bands fast

Varje natt i uppåt 25 år bands personen fast i sin säng.

Socialstyrelsen är kritisk mot omvårdnadsnämnden i Gävle som under många år bröt mot lagen, och anser att all personal på boendet borde ha reagerat på en sådan allvarlig sak.

Annons

Det var i augusti i år som det uppdagades, av kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, att en person på ett av Gävle kommuns särskilda boenden hade bundits fast i sin säng varje natt i uppåt 25 år.

I oktober gjorde Gävle kommun en Lex Sarah-anmälan. Socialstyrelsen såg så allvarligt på anmälan att myndigheten beslöt att göra en inspektion på boendet. Nu är utredningen färdig.

Socialstyrelsen är kritisk mot omvårdnadsnämnden för att den här tvångs- och frihetsbegränsande åtgärder har använts under många år utan att de ansvariga cheferna har ifrågasatt det.

Omvårdnadsnämnden har i och med det under många år brutit mot gällande lagar.

Myndigheten anser också att "de personer som är verksamma inom boendet inte har uppfyllt sin skyldighet att vaka över att enskilda får god vård och skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden."

Vid inspektionen av boendet konstaterades att det finns skriftliga rutiner för hur missförhållanden ska anmälas, och rutinerna är väl kända av personalen. Men ingen har funderat över om fastbindningen av den boende har varit ett allvarligt misshållande, utan menar att personen har blivit fastbunden för dess egen trygghet.

Personen ska ha haft ett mycket självdestruktivt beteende, och ha haft hjälm med visit dagtid och varit fastbunden nattetid för att inte skada sig själv.

Verksamhetschefen kände till att personen bands fast, men det gjorde inte områdeschefen.

Redan innan Gävle kommun anmälde händelsen beslutade den medicinskt ansvarige sjuksköterskan att "begränsningsåtgärden" – att binda fast personen – skulle upphöra. I stället har boendet utökat tillsynen nattetid.

Sedan missförhållandet upptäcktes har omvårdnadsnämnden utrett och analyserat bristerna och genomfört åtgärder. Nämnden har tagit fram en plan för att förhindra liknande händelser i andra boenden. Socialstyrelsen tycker att åtgärderna är tillfredsställanden.

Hälso- och sjukvårdspersonalens agerande utreds i ett särskilt ärende.

Mer läsning

Annons