Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävle kallat till barnombudsmannen

I dag fungerar Gävles omhändertagande och placering av barn bra. Det tycker Lars Lodin, nytillträdd chef för socialtjänstens familjeenhet.

Annons

Men Gävle är ändå en av tio kommuner som har kallats till barnombudsmannen för samtal.

Barnombudsmannen vill följa upp Upprättelseutredningen med att fråga samtliga landets kommuner om hur situationen för barn som är i samhällets vård ser ut i dag. 241 av 290 kommuner har svarat och resultaten visar att endast var femte socialnämnd har egna direktiv för hur socialtjänsten ska agera när det framkommer missförhållanden i familjehem eller hvb-hem.

Utgår från lagen

Enligt Lars Lodin har Gävle kommun inte några egna direktiv, utan man utgår från lagen och Socialstyrelsens rekommendationer.

– Övergrepp och misshandel är sällan förekommande, men om det uppdagas gör vi en bedömning av hur bråttom det är. Vid allvarliga missförhållanden försöker vi agera så fort som möjligt, säger han.

Enligt lagen ska socialtjänsten besöka barn som är placerade i familjehem minst två gånger per år. Gävle uppfyller enligt Lars Lodin lagkraven, man har dessutom barn man besöker oftare, upp till en gång per månad.

Han nämner även kriterier som tillräckligt med personal, bra utbildning för blivande familjehem och noggranna utredningar som grund för sin slutsats:

– Jag tycker att Gävles familjehemsvård håller en ganska hög kvalitet jämfört med många andra kommuner.

Gävle deltar även i ett projekt som heter Skolfam, som handlar om att barn i fosterhem kartläggs och får särskilt stöd i skolan.

När Arbetarbladet pratar med Lars Lodin har han inte fått något besked om att Gävle kommun är kallat till barnombudsmannen 31 mars. Därför kan han inte göra någon tolkning av varför.

Barnombudsmannen meddelar att man har valt ut de tio kommunerna utifrån geografisk spridning och för att få en blandning av små och stora kommuner. Syftet är att diskutera hur kommunerna kan bli bättre på att ta ansvar för de placerade och omhändertagna barnen.

– Vi vill få till ett erfarenhetsutbyte. Det handlar inte om att tala om för någon att den är bra eller dålig, säger Catherine Johnsson, pressansvarig hos barnombudsmannen.

Mer läsning

Annons