Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Giftsaneringen kostar 100 miljoner kronor

Slutsumman för saneringen av miljögifter kring gasklockorna på Brynäs kommer att landa på 100 miljoner kronor.
Det skriver tidningen ”Vi på Brynäs” som kommer ut till stadsdelens hushåll i dag.

Annons

På gasklockeområdet fanns mellan 1893 och 1966 Gävle stads gasverk. Verksamheten har lämnat efter sig föroreningar av bland annat tungmetaller, arsenik, polykliniska aromatiska kolväten (PAH), cyanid och svavel.

Marken runt gasklockorna och de mest förorende byggnaderna sanerades från miljögifter förra året. Men Steneborgskanalen som ligger nedanför det gamla gasverksområdet återstår att befria från skadliga ämnen.

– Jag skulle inte bli förvånad om det kostar 100 miljoner. Det är ju jättestora saneringar som har gjorts och mer väntar, säger Carina Blank, kommunalråd i Gävle.

Slutnotan för saneringen har frilansjournalisten, tillika Arbetarbladets medarbetare, Niels Hebert kommit fram till genom att prata med tjänstemän på det kommunala bolaget Gavlefastigheter. I det femte numret av ”Vi på Brynäs” sammanfattar han den pågående saneringen av gasklockeområdet. Tidningen finansieras av Brynäsprocessen, ett projekt som Gävle kommun driver i stadsdelen.

Arbetarbladet skrev i september att kommunen vill sanera botten på Steneborgskanalen på Brynäs. Man hoppas att Naturvårdsverket ska stå för 90 procent av kostnaden på 33 miljoner och har skickat in en ansökan om bidrag.

De undersökningar som gjorts i kanalen visar att det finns ett lager stenkolstjära på botten som precis nedanför gasverkstomten är över en meter tjockt. Resten av kanalen är också förorenad av samma ämnen som området runt gasklockorna. Tjäran är giftig för människor och många av föroreningarna är cancerogena.

Om Naturvårdsverket inte skulle bevilja bidraget på 29,6 miljoner kronor skulle saneringen bli betydligt mer kostsam för Gävle kommun. Då finns det risk att arbetet försenas.

– Oavsett vad vi ska göra är vi ansvarig för att det blir sanerat. Om vi inte kan göra det nu måste vi ändå göra det senare, säger Carina Blank.

Mer läsning

Annons