Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här kan 10 500 bostäder byggas – två förslag på hur Gävle ska växa

/
  • Gävle växer så det knakar. Nu vill kommunen ha Gävlebornas hjälp med att bestämma var alla nya bostäder ska byggas.
  • Det mesta bostadsbyggandet kommer att ske i Gävle stad. Bland annat genom att de bostadsområden som finns förtätas.
  • I det nordliga alternativet växer Gävle mot både Norrlandet (bilden) och Forsby, Hille och Åbyggeby.
  • I det öst-västliga alternativet växer staden mot Valbo och Forsbacka (bilden) i väster och Furuvik i öster.
  • Centralstationen i Gävle ska byggas ut enligt förslaget och det ska bli två helt nya stationer, en vid sjukhuset (Gävle västra) och en i Hagsta.

Gävle växer så det knakar. De närmaste 15 åren kommer det att behöva byggas omkring 10 500 nya bostäder.
Nu vill kommunen ha Gävlebornas hjälp med att bestämma var.

Annons

I dag bor över 98 500 personer i Gävle. Och Gävle kommun räknar med en fortsatt stadig befolkningsökning. Prognosen är 120 000 invånare år 2030.

I det förslag till en ny översiktsplan för hela kommunen som precis tagits fram beskrivs hur Gävle kan växa i två olika riktningar. En nordlig och en öst-västlig.

I båda alternativen kommer det mesta av byggandet, 75 procent eller 8 000 bostäder, ske i Gävle stad, genom att de bostadsområden som finns förtätas, omvandlas och kompletteras.

Men utanför staden skiljer sig alternativen mycket åt.

* I det nordliga alternativet går ett utbyggnadsstråk mot Forsby, Hille och Åbyggeby och ett mot Norrlandet. I vardera stråket byggs 800 bostäder fram till 2030.

Det är dubbelt så många bostäder på Norrlandet än vad som tidigare planerats. När kommunen 2008 föreslog 750 nya bostäder på Norrlandet fram till 2030 blev det ramaskri bland de boende och förslaget bantades ner till 400.

I Forsbacka, Bergby och Hedesunda blir det i det här alternativet 300 bostäder, medan det i Valbo, Furuvik och omkringliggande landsbygd byggs 500 bostäder.

* I det öst-västliga alternativet växer staden vidare mot Valbo–Forsbacka och Furuvik. I Valbo byggs 800 bostäder, i Forsbacka 300 och i Furuvik 800.

Samtidigt gör en utbyggnad av östra delarna av Bomhus att Gävle binds ihop med Furuvik.

I det här alternativet byggs 400 bostäder på Norrlandet, främst längs med Bönavägens norra sida. I Hedesunda, Bergby och omkringliggande landsbygd byggs det sammanlagt 200 bostäder.

Andra saker som planförslaget tar upp är en utbyggnad av centralstationen i Gävle och två nya regionala tågstationer, Gävle Västra (vid sjukhuset) och Hagsta, samt motorvägshållplatser för busstrafik i Hagsta och Forsbacka som ska underlätta pendling.

24 områden i kommunen pekas ut för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) och här ska det vara lättare att få dispens från strandskyddet för att bygga. 13 områden pekas ut som utvecklingsområden för vindkraft.

Kommunen har arbetat i flera år med att ta fram förslaget på en ny översiktsplan. Översiktsplanen ska bli en vägledning för hur kommunen ska växa fram till år 2030 och med utblick mot 2050. Den kommer att ligga till grund för all kommande detaljplanering för bostäder och annan bebyggelse.

Nu ska förslaget ut på samråd där Gävleborna ska få tycka till och komma med infallsvinklar. Samrådet startar 19 oktober. Bland annat ska det hållas öppna informations- och diskussionsmöten.

– I det här skedet ska vi politiker ha extremt stora öron och liten mun. Det är inte vi som ska tycka nu, utan alla de människor som berörs, säger Åsa Wiklund Lång, (S), kommunalråd.

Helene Åkerlind, (FP), kommunalråd i opposition, hoppas att många tar chansen att komma med synpunkter.

– Det är viktigt att det här blir en plan för hela Gävle, inte bara staden utan även ytterområdena, säger hon.

Samrådet pågår året ut. Därefter arbetas planförslaget om utifrån de synpunkter som kommit in. Mot slutet av nästa år är det tänkt att kommunfullmäktige ska kunna ta beslut om översiktsplanen.

Mer läsning

Annons