Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hårdare regler för nybygge på Norrlandet

/
  • skärpta krav. Det blir hårdare regler för hur bebyggelse ska se ut på Norrlandet. Bilden visar Engeltofta backe.

Etapp två och tre av Engeltofta backe skjuts upp och det blir hårdare regler för hur ny bebyggelse får se ut.

Det är några nyheter i det nya förslaget till översiktsplan för Norrlandet som innehåller små förändringar jämfört med det som presenterades för två år sedan.

Annons

Sedan 2007 har kommunen arbetat med att göra en ny översiktsplan som ska ange hur Norrlandet får bebyggas och förändras fram till år 2030.

I maj 2010 presenterades ett förslag som tillät 400 nya bostäder, varav 200–300 ovanför Bönavägen, 70–100 i Utvalnäs och Harkskär och 50–70 i mindre bostadsgrupper nedanför Bönavägen mellan Engeltofta och Bönan.

Förslaget har sedan blivit liggande i väntan på att kommunen skulle hitta en godtagbar lösning på den infekterade vatten- och avloppsfrågan.

I december förra året kom till slut kommunens förslag till VA-lösning som innebar att Norrlandetborna slipper betala mer än andra kommuninvånare för att få kommunalt vatten och avlopp, men att VA-taxan höjs varje år.

Översiktsplanen och VA-förslaget går nu parallellt vidare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i februari och mars.

I planen, som inte är färdigtryckt än, ligger antalet planerade bostäder kvar på runt 400, men i två bostadsområden om sammanlagt cirka 60 hus närmast Engeltofta backe vill man avvakta en utredning om framtida bullerpåverkan från Gävle hamn innan man släpper fram något bygge.

I Engesberg gör man några detaljförändringar men ser fortfarande plats för både camping och kooperativt seniorboende.

När det gäller framför allt bebyggelsen nedanför Bönavägen, där det i dag finns många kulturhistoriskt intressanta hus, skärper man reglerna för hur den nya bebyggelsen ska se ut.

– Byggnaderna ska anpassas till den byggnation som redan finns på Norrlandet. Det har vi formulerat på ett tydligare sätt, säger kommunalråd Per Johansson (S).

Exakta bestämmelser väntar man dock med tills det ska göras detaljplaner.

Kommunen har även lämnat ett yttrande till Region Gävleborg om att förbättringar på Bönavägen bör prioriteras i den regionala planen för transportinfrastruktur 2010-2021. Man tycker även att cykelväg mellan Böna skola och Harkskär via Utvalnäs är angeläget.

Mer läsning

Annons