Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemtjänsten ska konkurrensutsättas

Omvårdnadsnämnden beslutade i går att konkurrensutsätta hemtjänsten, fler särskilda boenden för äldre och en tredjedel av Gävle kommuns gruppboenden.
– Men vi vill inte konkurrensutsätta allt. Det är viktigt att kommunens egenregi alltid finns med i konkurrensen, säger Vivi-Anne Sundqvist, s-ordförande i omvårdnadsnämnden.

Annons

Den nya upphandlingen ger möjligheter att driva gruppboendena antingen i privat regi, som kooperativ eller även fortsättningsvis som en kommunal verksamhet. Det beror på vem som vinner upphandlingen.

I början av året var det även tänkt att ett nybyggt äldreboende med 60 platser skulle läggas ut på entreprenad år 2010 men det drog nämnden tillbaka i går.

– Jag föreslog det, efter att ha diskuterat saken med mina partikamrater. Det får bli en senare fråga. Vi behöver inte ta ställning till det nu, säger Vivi-Anne Sundqvist.

Men den borgerliga alliansen var av en annan uppfattning och reserverade sig mot beslutet. De ville i stället konkurrensutsätta ytterligare ett äldreboende. Förslaget avslogs av nämnden. Alliansen reserverade mot det också.

– Vi tycker att man ska konkurrensutsätta så mycket som möjligt, det är bara av godo, säger nämndsledamoten Maj-Britt Åhrman, m.

Nästa år finns det planer på att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. 90 kommuner i Sverige har kundvalssystem. Kunderna ska kunna välja både leverantör och vilken typ av service som skall levereras. I Gävle kommun finns det närmare 1 700 hemtjänstkunder.

– Det är som att få ett erbjudande om att välja elbolag, läkare eller tandläkare. De får valmöjlighet och mer inflytande över hur de vill ha sina liv. Det är en mänsklig rättighet, anser Vivi-Anne Sundqvist.

Vänsterpartiet yrkade däremot på återremiss för hela ärendet. Det avslogs och v reserverade sig då mot beslutet.

– Inom mitt parti har vi diskuterat saken och vi har våra betänkligheter. Jag är emot kundvalssystemet, vi ska inte ta in privat företag i hemtjänsten. Det finns redan en bra utveckling inom hemtjänsten med moderna hjälpmedel, säger nämndsledamoten Birgitta Bergander,v.

Omvårdnad har ansökt om stimulansmedel för att bland annat kunna utreda vilka områden som ska ha kundvalssystem och hur mycket en hemtjänsttimme får kosta.

Mer läsning

Annons