Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen kan tvingas ordna VA-anslutning

/
  • De boende invid Forsbybadet vill gärna ha kommunalt vatten och avlopp indraget. Men de tvistar med kommunen om vem som ska ha ansvaret över driften av anläggningen. Nu ser länsstyrelsen ut att ställa sig på fastighetsägarnas sida och tvinga kommunen att dra in ledningarna.
  • Lars Wessling har sommarstuga med mulltoa i Forsby. Han är tveksam till aatt ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet för att försöka minska läckagen till Testeboån.

Kommunen kan tvingas dra in kommunalt vatten och avlopp till alla hus på Kvarnvägen och Kvarngränd i Forsby. Området ligger vid Forsbybadet, som varje sommar stängs på grund av dålig vattenkvalité i Testeboån.

Annons

De 18 husägarna på Kvarnvägen och Kvarngränd i Forsby började somamren 2008 uppvakta kommunen med önskemål om att kommunalt vatten och avlopp dras in i området. Husen längs vägarna har i dag enskilda avloppslösningar och vid inspektion har två av dem bedömts vara undermåliga medan tre andra var äldre än tjugo år. Kommunen delar därför fastighetsägarnas uppfattning om att det behövs en anslutning till det kommunala nätet, men har sagt att husägarna själva får bekosta att dra fram ledningar till en anslutningspunkt på andra sidan Testeboån.

– De ser Testeboån som en barriär som gör det avsevärt mycket dyrare att dra ledningar till vårt område, säger Daniel Hansson, en av husägarna.

Han har nu vänt sig till länsstyrelsen, som har undersökt ärendet och är redo att fatta ett beslut. Myndigheten menar att kommunen är skyldig att gå in som huvudman för området.

– Det betyder att kommunen måste dra fram vatten och avlopp till de hus som berörs. Kommunen har själv visat att det finns ett behov och då är huvudmannen skyldig att dra ledning ända fram till tomtgränsen, säger Per Ahlenius, chef på länsstyrelsens miljöskyddsenhet.

Innan länsstyrelsen fattar beslut har kommunen möjlighet att yttra sig. Om beslutet blir som förslaget nu ligger kan det överklagas till Statens VA-nämnd. Annars riskerar kommunen att tvingas betala vite om inte åtgärderna är genomförda senast 31 december 2013.

Daniel Hansson ser det som en delseger att fastighetsägarna har länsstyrelsen på sin sida.

– Vi vill ta vår del av ansvaret för att Forsbybadet inte ska förorenas av vårt område. Så det här är absolut positivt, men vi vet fortfarande inget om vad det skulle kosta i anslutningsavgift, säger han.

Lars Wessling som bara har sommarboende i området är inte lika positivt inställd till kommunalt vatten och avlopp. Han har mulltoa och slambrunn och belastar bara sitt avlopp med diskvatten. Han tror att mycket av föroreningarna i Testeboån kommer från jordbruk längre uppströms.

– För mig räcker det bra som det är i dag. Det kostar väl minst ett par hundra tusen att ansluta sig, säger han.

Mer läsning

Annons