Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstinget i Gävleborg har flyttat 100 miljoner

Landstinget i Gävleborg har under den senaste veckan flyttat cirka 100 miljoner kronor från konton i krisstämplade Swedbank och lagt dem i statsskuldväxlar.
– Vi sprider riskerna, säger Bo Svedberg, landstingets ekonomidirektör.

Annons

Landstinget använder Swedbank för löpande betalningar av löner och leverantörsfakturor och liknande.

Den del som man nu placerat i statsskuldväxlar, som bedöms vara säkrare än bankkonton, ligger där till 17 december.

– Då får vi göra en ny bedömning, säger Bo Svedberg.

Cirka 200 miljoner kronor ligger dock kvar hos Swedbank och används till de löpande betalningarna, däribland månatliga löner till cirka 7 000 anställda.

Bo Svedberg konstaterar att finanskrisen ger avtryck i landstingets ekonomi.

Kapitalet som avsatts för framtida pensioner har placerats i aktier, obligationer, räntepapper och olika fonder. Från årsskiftet till sista september hade marknadsvärdet på placeringarna sjunkit med 12 procent, berättar Bo Svedberg.

Därefter har börserna fortsatt falla vilket ytterligare sänkt värdet på tillgångarna.

Ungefär hälften av landstingets pensionspengar ligger i värdepapper som är knutna till aktier.

Landstinget i Gävleborg är dock lyckligare lottat än landstinget i Uppsala, som hade sina kontanta medel placerade i isländska krisbanken Kaupthing.

Gävle kommun har hittills undgått finanskrisens verkningar.

I våras placerade kommunen cirka 100 miljoner av det kapital som ska användas för framtida pensionsutbetalningar.

– Vi placerade allt i räntebärande papper. Vi tyckte det kändes tryggt i det läge vi befann oss i, säger ekonomichefen Agne Lindberg.

Gävle kommun hade då inget reglemente för hanteringen av pensionstillgångarna.

– Det visade sig i efterhand vara ganska klokt, säger Agne Lindberg som räknar med att avkastningen kan bli 6–7 miljoner kronor på årsbasis med rådande ränteläge.

När skatteinbetalningarna inte räcker för löner, leverantörsfakturor och andra löpande betalningar utnyttjar Gävle kommun en koncernkredit i banken Nordea.

– Men vi använder den inte särskilt mycket. Vi har likviditet i stort sett hela tiden, säger Agne Lindberg som dock även i det fallet kan säga att kommunen är lyckligt lottad jämfört med exempelvis båda Gävleborgs och Uppsala landsting som valt banker som hamnat i betydligt skakigare läge i finanskrisen.

 

 

Mer läsning

Annons