Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lektioner om värdegrunder verkar öka risken för mobbning

– Det skolan måste göra, när det uppstår mobbning, är att göra en ordentlig kartläggning och analysera. Vilka insatser behövs? Och sedan följa upp och göra en utvärdering, säger Lena Hjelm, undervisningsråd på Skolverket.

Annons

Av de åtta antimobbningsprogram som Skolverket granskat innehåller alla insatser som kan vara effektiva men också insatser som har motsatt effekt och kan leda till att elever kränks. Därför rekommenderar Skolverket att skolorna inte använder programmen i arbetet mot mobbning.

Vilket antimobbningsprogram kan skolorna använda, finns det något annat ni rekommenderar?

– I dagsläget finns det inget färdigt program som vi kan rekommendera i sin helhet. De manualbaserade programmen är ett trubbigt verktyg mot mobbning. Skolverket har gett ut riktlinjer, allmänna råd som ska följas. Skolan ska med stöd av dem skapa egna lösningar utifrån skolans förutsättningar, säger Annika Hjelm, undervisningsråd på Skolverket.

Inte elevernas ansvar

Insatser som visat sig öka risken för mobbning är särskilda lektioner med värdegrundsarbete och kamratstödjare.

– Det är inte elevernas ansvar att stoppa mobbning. De ska inte behöva ingripa och medla i konflikter. Det kan starta processer som leder till ökad mobbning.

Men hon betonar samtidigt hur viktigt det är att eleverna är delaktiga i till exempel analysarbetet.

– Åtgärder som minskar mobbning kan vara att låta elever hålla i aktiviteter som ger god atmosfär, som till exempel skolkaféet, att utsatta miljöer som omklädningsrum utvärderas och att skolorna jobbar systematiskt med insatser som fungerar.

I motsats till tidigare studier visar den här rapporten att flickor är lika utsatta som pojkar. En helt ny upptäckt är också att insatser fungerar olika för pojkar och flickor. Undersökningen visar att det som hjälper för pojkar till och med kan ha negativ effekt för flickor och tvärtom. Inget av de utvärderade programmen tar hänsyn till pojkar och flickors olika behov av insatser.

Mer läsning

Annons