Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Markägare överklagar sanering av fabrik

Saneringen av den förorenade marken vid Mackmyras gamla sulfitfabrik dröjer. Den nuvarande markägaren överklagar nu länsstyrelsens beslut om föreläggande till Miljödomstolen.
– Vi ser lite olika allvarligt på det, säger Mårten Eriksson, handläggare på länsstyrelsen.

Annons

Marken vid före detta Mackmyra sulfit är förorenad med stora mängder kisaska, en rest från framställningen av svavelsyra som behövdes i sulfittillverkningen. Kisaskan innehåller halter av arsenik, bly, kadmium, koppar och zink. Eftersom den ligger ytligt kan det vara förenat med hälsofara att vistas i området. Länsstyrelsen skriver att ”till och med relativt små mängder kisaska kan vara skadliga vid intag för lekande barn”.

– Det är ganska stora halter av bly och arsenik som ligger ytligt så att det är lätt att exponeras för det. Arsenik är ju ett giftigt ämne för kroppen och det är därför vi inte vill att det ska ligga kvar, säger Mårten Eriksson.

Uppskattningsvis rör det sig om 10 000 m3 kisaska på Hådevägen, Lokstallet, Kisasketippen, Holmen och till viss del även på fabriksområdet. Men länsstyrelsen anser också att kisaskan utgör ett miljöproblem eftersom Gavleån ligger nära och det kan läcka ut tungmetaller i ån.

Efter några utredningar och skriftväxlingar med Stora Enso som för Bergvik Skogs talan kom länsstyrelsen fram till att företaget bär ansvaret för föroreningarna och därmed ska bekosta saneringen. Länsstyrelsen riktade i april i år ett föreläggande mot Bergviks Skog med krav på åtgärder.

Det föreläggandet har Bergvik Skog Väst AB nu överklagat eftersom man i huvudsak inte är överens med länsstyrelsen om hur man ska försegla kisaskan eller om den rent av ska fraktas bort. Företaget tycker att merparten av åtgärderna är för dyra och skriver att de ”inte är miljömässigt motiverade och är orimligt långtgående utifrån ett hälsoperspektiv”.

– Vi ser lite olika allvarligt på det här. Vi ser det ju i ett långsiktigt perspektiv att det ska vara en hållbar sanering, säger Mårten Eriksson.

Enligt länsstyrelsen utredning är även en del av Mackmyra byväg förorenad.

I det fallet anser Bergvik Skog inte att ansvarsfrågan är utredd ännu.

Tillverkningen av sulfitmassa vid Mackmyra Sulfit AB pågick mellan 1889 och 1967.

Mer läsning

Annons