Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Massivt motstånd mot nya villor för Norrlandet

/

Åsikterna strömmar in om översiktsplanen för Norrlandet. De allra flesta är negativa till utbyggnadsplanerna. Många tycker att VA-frågan och trafiksituationen är för dåligt utredda. I går hade över 70 yttranden kommit in.

Annons

Som vi tidigare skrivit har kommunen tagit fram en plan som möjliggör för 400–750 nya bostäder på Norrlandet fram till år 2030. Planförslaget har varit ute på samråd och i går var sista dagen att lämna in synpunkter. Många har tagit chansen och när Arbetarbladet i går eftermiddag besökte kommunens diarium hade ett sjuttiotal skriftliga yttranden kommit in.

De allra flesta kommer från privatpersoner som bor eller har fritidshus på Norrlandet, men det är även vissa myndigheter, föreningar, företag och politiska partier som har uttalat sig.

Bland privatpersonerna dominerar åsikterna om antalet bostäder som planeras. Många tycker att det är för mycket både med 400 och 750 bostäder och förespråkar ett ”nollalternativ”, det vill säga att alla grönområden och kulturmiljöer som finns i dag ska bevaras. Men flera inser också att en viss exploatering är ofrånkomlig. Därför säger många okej till nybyggen ovanför Bönavägen.

Vatten- och avloppsfrågan tas upp i flera yttranden. De flesta anser att det är nödvändigt att bygga ut kommunalt VA på Norrlandet, men tycker inte att de boende ska behöva stå för hela kostnaden själva som kommunen antytt.

Många är också överens om att Bönavägen inte klarar mer trafik än i dag utan att breddas. En ny omfartsled skulle dock bli för dyr och troligen inte användas, enligt ett yttrande.

En namninsamling med 140 personer som vill bevara Engesbergs camping och en projektbeskrivning från föreningen som vill bygga ett seniorboende tillhör också de handlingar som kommit in. Någon har även skrivit en dikt och någon annan undrar om det egna privata byggprojektet berörs.

Att kommunen har hållit flera så kallade samrådsmöten ser flera tyckare som positivt, men samtidigt framförs kritik mot att inget protokoll förts under mötena och att frågor som tagits upp lämnats obesvarade. Något yttrande hävdar också att kommunen inte beaktade de boendes åsikter från möten inför att det första planförslaget skulle tas fram.

Enligt planarkitekten Sten Hammar ska kommunen nu samla ihop alla åsikter som kommit in och under augusti och september sammanställa ett referat att lägga fram för politikerna.

– Sedan får vi se hur mycket det påverkar nästa planförslag. De flesta synpunkterna har vi hört tidigare vid våra samrådsmöten, säger han.

En viktig myndighet som inte har lämnat in sina synpunkter än är länsstyrelsen. De har fått förlängd tid fram till 30 juni på sig att komma med sitt yttrande.

Mer läsning

Annons