Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mobiltelebolag har satt i system att överklaga

Svenska mobilnätoperatörer har satt i system att överklaga elnätbolagens anslutningsavgifter när de bygger ut sina 3G-nät.

Annons

– Det här visar på behovet av ett regelverk som fungerar så vi slipper tvista i varje enskilt läge, säger Kurt Kindström områdeschef för elnät vid Gävle Energi.
När en ny 3G-mast för mobiltelefoni byggs behöver den strömförsörjning och anslutning till elnätet. Den tjänsten köper mobilnätoperatören av det nätbolag som äger nätet. Anslutningasvgiften bestäms av nätbolaget och det ska enligt ellagen vara på skäliga villkor.
Sedan 2005 har mobilnätoperatörerna överklagat i princip alla anslutningsavgifter till Energimarknadsinspektionen (EI) som är tillsynsmyndighet. Mobilnätoperatörerna anser generellt att avgifterna är för höga.
– 3G-bolagen har satt i system att överklaga till oss för de har sett att vi kan sänka deras kostnader, säger Rebecka Thuresson, jurist och handläggare på Energimarknadsinspektionen.
Just nu ligger 2000 ärenden hos EI för beslut. I ytterligare mellan 500 och 600 ärenden har beslut fattats men överklagats till länsrätten. Gävle Energi ligger i tvist med företaget 3G Infrastructure Service (3GIS) som ägs av Telenor Sverige och 3. Det handlar om sammanlagt 18 ärenden.
– Det innebär merarbete för oss, hela branschen och även myndigheter och domstolar, säger Kurt Kindström.
I de allra flesta fallen sänker EI anslutningsavgifterna. Många gånger vill 3G-bolagen att avgifterna ska sänkas ännu mer och överklagar till länsrätten. Några domar går vidare till kammarrätten och regeringsrätten.
Lars Sundström, teknisk ansvarig för Gävle Energis elnät berättar att i tre fall av de fyra där EI fattat beslut, har avgiften sänkts. I ett av fallen har avgiften mer än halveratas efter att 3G-bolaget överklagat till länsrätten, från 128 100 kronor till 60 580 kronor exklusive moms.
– Våra jobb går back och vi förlorar pengar på de här anslutningarna, menar Lars Sundström.
3GIS är av en annan åsikt. Förtaget bygger ut 3G-mobilnätet till ägarna Telenor Sverige och 3 över hela landet och har därför kontakt med alla nätbolag.
– Det är en otrolig skillnad mellan avgifterna och i en del fall tycker vi att avgifterna är rent oskäliga, säger Tomas Åkesson, elansvarig på 3GIS.
Elnätbolagen och mobilnätoperatörerna är överens om att ett tydligare regelverk skulle behövas så att färre fall måste gå till EI och domstol.

Mer läsning

Annons