Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt förslag för VA på Norrlandet

/
 • Positiva. Eva Danielsson, Marianne Holmström, Birgitta Ekdahl och Sven-Erik Ekdahl ser positivt på kommunens nya                  VA-förslag. De hoppas att en utbyggnad kan leda till att miljön och vattenkvaliteten förbättras.

Norrlandetborna slipper betala mer än övriga kommuninvånare för att få kommunalt vatten och avlopp.

Enligt kommunens nya förslag kan anslutningsavgiften hamna på cirka 110 000 kronor för husägare med liten tomt, men andra får betala betydligt mer.

Annons

Förslaget innebär att kommunen bygger ut VA för vatten och spillvatten i hela området fram till alla 850 fastigheter på Norrlandet. Den tekniklösning som föreslås är ett blandat ledningssystem där fastigheter ansluts till avloppsledningsnätet antingen via självfall eller med lättryckavloppsystem (LTA). Det är Gästrike Vatten som bestämmer vilken typ av lösning som är lämplig för varje fastighet.

Utbyggnaden är tänkt att påbörjas 2013 och sedan ske etappvis under fem år.

Det nya förslaget, som alla Norrlandetbor nu har fått i sin brevlåda, innebär inte någon så kallad särtaxa för Norrlandetborna. Däremot flaggar kommunen för att de generella VA-taxenivåerna kan behöva höjas med 15 procent per år de närmaste 4–5 åren. Det hänger samman med kommunens utveckling och inte med Norrlandet specifikt.

Anslutningsavgifterna skulle med dagens taxenivå variera från cirka 110 000 kronor för fastigheterna med de minsta tomterna till närmare 200 000 kronor för de största. Det är betydligt lägre än det förslag som presenterades för några år sedan där det talades om avgifter på 300 000–400 000 kronor, vilket väckte en enorm proteststorm på Norrlandet.

– Men anslutningsavgifterna skiljer sig mycket och måste beräknas för varje enskild fastighet. Det kommer att bli högt för vissa ändå, säger Lena Blad, projektstöd för kommunens VA-projekt på Norrlandet.

Den totala kostnaden för hela utbyggnaden är beräknad till 230 miljoner kronor.

8 december håller kommunen ett stort informationsmöte om det nya förslaget i aulan Valhall på högskolan. Under månaden kommer även fem öppna hus att anordnas, dels i olika samlingslokaler på Norrlandet och dels i förvaltningshuset.

I mars 2012 väntas kommunfullmäktige fatta beslut om utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp på Norrlandet.

Mer läsning

Annons