Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oenighet om var bussdepån på Brynäs ska ligga

Det råder oenighet om var den nya bussdepån på Brynäs ska ligga.

I remissrundan förespråkas både Måsberget västra och Duvbacken, medan många även ser nackdelar med båda förslagen.

Annons

Som Arbetarbladet berättat planeras en ny uppställningsplats för 20–50 lokaltrafiksbussar på Brynäs. Depån ska ligga i anslutning till Duvbackens reningsverk för att i framtiden kunna tankas med biogas som ska produceras av avloppsslam. I utredningen föreslås två alternativa placeringar. Det ena i direkt anslutning till Duvbacken och det andra en bit ifrån på västra delen av Måsberget.

Åsikterna går isär

Förslagen har varit ute på samråd och ett 15-tal yttranden har nu kommit in till kommunen. Åsikterna om var bussdepån bör placeras går isär.

Gavlefastigheter och bygg- och miljönämnden tycker att alternativet med den obebyggda åkermarken invid Duvbackens reningsverk är det bästa.

Skälen är att det är närmast den framtida biogasproduktionen och att bussdepån i så fall hamnar i ett industriområde och inte i närheten av några bostäder. Om placeringen vid Måsberget västra skulle väljas hamnar depån nära Fjällbackens bostadsområde som i så fall riskerar att bli bullerstört.

Förordar Måsberget

Kultur och Fritid, Gästrike Vatten, Tekniska nämnden, Naturskyddsföreningen och X-trafik tycker dock att Måsberget västra är det bästa förslaget.

Skälen är bland annat att platsen ligger bättre till i vägnätet och lämpar sig bättre för ett kommersiellt tankställe för biogas. Området är även större vilket gör att depån är lättare att bygga ut om antalet bussar skulle utökas.

X-trafik varnar även för att dålig lukt kan uppstå inne i bussarna om depån ligger för nära reningsverket.

Boende emot

Byalaget i Fjällbackens bostadsområde har också skickat in ett yttrande. De boende motsätter sig en bussdepå vid Måsberget västra eftersom många i dag använder området för rekreation.

Mer läsning

Annons