Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Projekt ska tömma fyllericellerna

/
  • Målet med projektet är att betydligt färre än i dag ska hamna i polisens fyllericeller. Hälso- och sjukvården samt kommuner ska ta ett större ansvar. I Gävleborg är det bara två procent av LOB-fallen som transporteras till en vårdmottagning.
  • Roger Larsson vid avdelningen FoU Välfärd på Region Gävleborg är en av två projektledare för det treåriga projektet. I oktober ska ett konkret förslag ligga färdigt hur lagen ska tillämpas på ett nytt mer vårdinriktat sätt.

Närmare 3 000 personer omhändertas årligen för fylleri i Gävleborg. Men bara två procent får vård. Det ska ett pågående projekt ändra på.

Annons

Varje år omhändertar polisen i Sverige 60 000 personer för fylleri. Mellan sex och åtta personer dör i fyllericell. Bara nio procent kommer till sjukhus eller annan tillnyktringsenhet. En av orsakerna är att polisen saknar de kunskaper som krävs för att göra kvalificerade medicinska bedömningar. Projektets avsikt är att sjukvården och kommunerna ska ta ett större ansvar för vad som händer efter polisens omhändertagande.

Den förra regeringen tog initiativet till en bättre tillämpning av lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB. 35 miljoner kronor satsas under tre år och Region Gävleborg har tilldelats drygt 1,4 miljoner kronor årligen för att skapa en bättre vårdkedja. Projektledare är Roger Larsson och Ellinore Ljung. Under första året tillsattes en arbetsgrupp med representanter för hälso- och sjukvård, polis och länets tio kommuner. Antalet inblandade säger lite om svårigheterna.

– Många har insett problemen men kanske saknat kraft och incitament att ta tag i dem, det har ramlat mellan stolarna. Men nu är alla positiva, säger Roger Larsson.

En färsk kartläggning ligger till grund för de konkreta åtgärder som ska vidtas. Senast 31 oktober ska planen vara klar som innebär att under 2016 ska betydligt färre fyllerister hamna i arresten och i stället omhändertas på annat sätt.

Mellan 1 november 2013 och 31 oktober 2014 gjordes 2 890 omhändertagande med stöd av LOB i Gävleborg. Bara 64 transporterades till akutmottagningen. Det motsvarar två procent och ligger kraftigt under rikssnittet. Här finns projektets största utmaning.

En annan viktig fråga är vad som händer inom kommunernas socialtjänster när polisen gör en LOB-anmälan. I Gävleborg meddelades socialtjänsten i 698 fall. 47 procent av fallen i Hudiksvall resulterade där i utredningar hos socialtjänsten. I Gävle var siffran 8 procent.

– Av de 2 890 tillfällen någon sovit ruset av sig i polisens arrest har varken sjukvård eller socialtjänst kontaktats vid 2 128 tillfällen. Samtidigt återkommer hälften minst en gång för nya omhändertaganden. Det är något att fundera över, säger Roger Larsson och tillägger:

– Sedan finns ju de gånger när polisen tar hand om berusade pojkar och flickor på stan och skjutsar hem dem till föräldrarna. Det finns ett mörkertal runt denna förmodat stora riskgrupp som vi måste ta reda på mer om.

I Gästrikland omhändertogs under den aktuella perioden 1 770 LOB-fall. Ett medelvärde på 34 i veckan. I Gävle finns tolv celler att tillgå och vid behov åtta i Sandviken. Ibland blir det överbeläggning och två fyllerister måste dela cell. Några är stökiga och farliga både för sig själva och sin omgivning. De måste hållas inlåsta men det stora flertalet är egentligen mer betjänta av vård, enligt uppgifter från en polisman i Gävle.

– Stockholm hanterar problemet bättre, men där finns också tre tillnyktringsenheter. Tänk om Gävle skulle bli först utanför storstäderna med en motsvarande ordning, säger han.

Hur den nya vårdkedjan ska se ut är oklart. Likaså i vilket skede den medicinska bedömningen ska sättas in. Några ekonomiska ramar har inte projektet att hålla sig till. Det blir till slut en fråga för politikerna att avgöra.

Lagen om omhändertagande av berusade fastslogs 1976. Tanken var att skapa förutsättningarna för ett humant omhändertagande med vård i fokus och fyllericellen som en sista utväg.

Det har egentligen blivit tvärtom.

Mer läsning

Annons