Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så gick det till

/

Annons

1857 sträckte sig Valbo ända till Älvkarleby i sydost och mot Ockelbo i norr. Kyrkoherde Algot Thörnqvist myntade uttrycket att "Valbo var som en brödkaka med Gävle som hålet i mitten". Under 1900-talet gjordes ständigt små ändringar av gränserna; 1911 blev Bomhus en del av Gävle och 1939 fördes Lexe över till staden.

1962 tog riksdagen beslut om den stora kommunreformen. Två år senare grupperades landets kommuner i 282 så kallade kommunblock. Inom dessa skulle kommunerna samarbeta och "lära känna varandra" under åren fram till 1971 då sammanslagningen senast skulle ske.

1964 fattades beslut om att överföra hela östra Valbo till Gävle, områdena sydost om Gävle. Det skedde 1 januari 1965. Valbo kommun skulle årligen få 380 000 kronor i tio år för 13 968 hektar mark och 2 367 förlorade Valbobor.

I april 1967 påbörjas en utredning, på Valbos begäran, om det förestående samgåendet. Svenska kommunförbundet och Svenska statsförbundet föreslås som utredare till en kostnad av 25 000 kronor att betalas av Gävle stad.

I november 1967 presenteras utredningen i Valbos kommunalhus. "Sammanslagningen är oundviklig, bara tidpunkten kan diskuteras" blir slutsatsen.

I december 1967 sker votering i Valbo fullmäktige. Beslutet blir långt ifrån enhälligt. 20 ledamöter röstar för ett ja till samgående 1 januari 1971 och 14 röstar för att skjuta upp det.

I februari 1968 slås fast att Hille, Hamrånge och Hedesunda går ihop med Gävle redan året därpå.

Hösten 1968 skrivs det protestlistor i Valbo. Valbo kommuns kamrer Owe Hansson informerar Svenska kommunförbundet om oron i Valbo och ber kungliga majestätet att skynda på med beslut om tidpunkt.

I maj 1969 kommer en motion underskriven av 15 ledamöter i kommunfullmäktige. "Det blev förhastat och informationen var knapphändig". De yrkar på att voteringen upphävs och beslutet omprövas. "Stor oro råder bland Valbo kommuns invånare".

14 maj 1969 skrivs en motion till. "Det finns en allmänt utbredd motvilja till detta ödesdigra steg". Namnlistor ger för handen att 955 Valbobor är mot sammanslagningen, 14 är för och 14 vet ej. Det finns fler listor, men de hinner inte samlas in.

6 juni 1969 får Valbo besked från Svenska Kommunförbundet: Beslutet om samgående kan inte upphävas.

9 juni 1969 har kommunalnämnden sammanträde. Sju röstar för avslag på ett nytt yrkande om att skjuta upp beslutet. Tre röstar för bifall. Samarbetsnämnden ställer sig bakom beslutet.

Kungliga majestätet ryter ifrån 19 december 1969: "1 januari 1971 skall Gävle stad och Valbo landskommun sammanläggas till en kommun, benämnd Gävle". Beslutanderätten tills dess läggs hos 60 delegerade, 45 från Gävle och 15 från Valbo.

28 september 1970 föreslås Gävle stads vapen gälla för hela kommunen.

1 januari 1971 firades samgåendet för 15 000 kronor i Valbo centralskola och i sportcentrum. Den yngre generationen stormade fram mot fikaborden men Valbo spelmanslag spelade "Dödsmarscherna".

Fotnot: Även Hofors och Torsåker slogs ihop 1 januari 1971 - efter att ha varit åtskilda i 45 år.

Mer läsning

Annons