Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska Gavleån bli renare och badvänlig

/
  • Kall och smutsig. Den här årstiden är det inte många som vill bada i Gavleån, men i somras anlades ett bad vid Gävle Strand som fick stängas på grund av den dåliga vattenkvaliteten. När Gavleån blir tillräckligt ren för att bada i är det ingen som vet.

Hur ska vi få fisken att vandra upp i Gavleån och hur ska ån bli så ren att det går att anlägga ett bad?


En utredning har nu föreslagit 22 olika åtgärder för att rena den skitiga Gavleån.

Annons

Projektet Gavleåns rening har pågått sedan i somras. De tre förvaltningarna Bygg och Miljö, Tekniska kontoret och Kultur och Fritid fick då 750 000 kronor av kommunstyrelsen för att under 1,5 års tid undersöka hur ån ska kunna bli renare. För att förbättra Gavleåns vattenkvalitet behöver bakteriehalterna och näringstillförseln minskas.

De provtagningar som har gjorts visar att det mesta av det som rinner ut i ån är kväve- och fosfortillskott som kommer från Storsjön och olika anläggningar och verksamheter intill Gavleån och Spikåsbäcken. Arbetet har nu kommit så långt att man har skrivit en rapport om vilka åtgärder som behövs. Sammanlagt föreslås 22 stycken som prioriteras lite olika.

* Tillsyn av miljöfarliga veksamheter som ligger inom 30 meter från Gavleån och dess tillflöden.

* Spåra källorna till de tarmbakterier som förorenar vattnet.

* Tillsyn av de 40 fastigheter med enskilda avloppsanläggningar som finns utmed Gavleån. Ansluta dessa till kommunalt VA.

* Tillsyn av de gårdar som har dålig gödselhantering.

* Minska läckaget från det kommunala VA-systemet.

* Prata med Lantmännen och länsstyrelsen om en 10 meter bred obrukad och ogödslad skyddszon intill ån.

* Skriva in riktlinjer för Gavleån i översiktsplanen. Kanske införa nya bestämmelser för att skydda miljön runt ån.

– Vi ser det här som en start på ett långsiktigt arbete för att uppnå våra miljömål om giftfri miljö och övergödning. När det sedan kan bli en allmän badplats i ån är omöjligt att förutse, säger miljöutredare Maria Höjer på Bygg och Miljö.

En projektplan för hur de tio viktigaste åtgärderna ska genomföras kommer att redovisas inom två månader.

– Det kan bli så att man fyller på med ingenjörstjänster för att kunna genomföra allt, säger Maria Höjer.

Bland de markföroreningar som påverkar Gavleån finns Forsbacka bruk, Mackmyra sulfit och Åbyggeby såg.

En annan slutsats från kartläggningen är att det har gjorts relativt få undersökningar som är relevanta för Gavleåns vattenkvalitet. Bland annat har åns fauna och bottensediment inte undersökts så mycket.

Mer läsning

Annons