Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sälgsjön kan få kommunalt vatten

/
  • Sälgsjön. Dricksvattnet i Sälgsjön håller dålig kvalitet, visar en undersökning som kommunen har gjort. Bara en fjärdedel av proverna var tjänliga. Nu ska man ta en dialog med Gästrike Vatten om att dra ut kommunalt vatten och avlopp.

Dricksvattnet i Sälgsjön håller dålig kvalitet. Det visar en undersökning som kommunen har gjort och nu väcks frågan om att dra ut kommunalt vatten och avlopp.
– Om det inte går kanske man kan få till en boendeägd gemensam lösning, säger miljöinspektör William Healy Strömgren.

Annons

Som en del i arbetet med att försöka uppnå miljömålet ”Ingen övergödning ” har kommunens bygg- och miljökontor inspekterat de enskilda avloppsanläggningarna hos 248 fastigheter vid Sälgsjön och de delar av Storsjön som ligger i Gävle kommun. Resultatet visade att 166 av avloppsanläggningarna hade någon form av brist som medför en ofullständig rening. 67 av dem ligger vid Storsjön och 49 vid Sälgsjön.

– I de som har mest akuta brister misstänker vi att avloppsvattnet går rakt ut i ytvattnet, säger William Healy Strömgren.

De fastigheter som ligger vid Storsjön får i nästa vecka ut information om hur deras anläggningar måste åtgärdas, medan man i Sälgsjön valt att inrikta arbetet på hälsoskydd i stället för minskad övergödning.

Undersökningen har kompletterats med dricksvattenprover hos 28 fastighetsägare. Sju av proverna var tjänliga, två var otjänliga och 19 var tjänliga med anmärkning enligt socialstyrelsens allmänna råd. De med grävda brunnar hade generellt problem med järn och färg på sitt vatten, medan borrade brunnar hade höga halter av fluorid. Även flera av hushållen med vattenreningsutrustning hade anmärkning på vattenkvaliteten.

Steg ett för kommunen är att diskutera med Gästrike Vatten om det är möjligt att dra ut kommunalt vatten och avlopp till Sälgsjön. Man tänker sig ett mindre lokalt reningsverk och gemensam vattentäkt.

– Om det inte går ska vi arbeta för en boendeägd gemensam lösning. Det måste ske frivilligt, men vi kan vara med som stöd, säger William Healy Strömgren.

Om inte heller det går ska fastighetsägarna föreläggas att åtgärda sina bristande avloppsanläggningar, precis som de vid Storsjön. Målet är att allt ska vara åtgärdat senast 2013.

Mer läsning

Annons