Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Seniorboendet i Engesberg – en lång kamp med hårt motstånd

/

I tolv år har ett planerat seniorboende på Norrlandet stött på motstånd och överklaganden. Men hoppet är inte ute.
– Vi hoppas kunna sätta spaden i marken 2017. Politikerna har insett att privata initiativ krävs för att trygga framtidens äldrevård, säger Eva-Karin Hamilton, ordförande i Norrlandets kooperativa hyresrättsförening.

Annons

På mark- och miljödomstolen i Östersund behandlas just nu det överklagande som gjordes mot länsstyrelsens beslut i somras att godkänna kommunens detaljplan. Ett avgörande väntas komma under våren, men föreningen gör sig inga illusioner. Ärendet torde slutgiltigt blir en fråga för högsta instans, mark- och miljööverdomstolen.

Planerna på ett seniorboende på Norrlandet tog sin början 2003. Först utsåg initiativtagarna Gråberget till en lämplig plats. Men efter segdragna förhandlingar med kommunen och mark­ägaren Fortifikationsverket föll alternativet. I stället hänvisade kommunen till ett 3 000 kvadratmeter stort område i Engesberg i anslutning till campingen.

Det är en placering som många vänt sig mot. Främst handlar kritiken mot exploatering av ett område med unika naturvärden. Gästriklands entomologiska förening har funnit 23 olika rödlistade fjärilsarter. Länsmuseet menar att bebyggelsen skulle ”för alltid utplåna platsens karaktär”. Campingföreningen samlade in tusentals namnunderskrifter och Norrlandets byalag har i sitt senaste överklagande skrivit: ”En exploatering med bostäder för resursstarka individer innebär oundvikligen att allmänhetens tillträde till området starkt begränsas.”

På en punkt råder det dock enighet. I detaljplanen har kommunen placerat carport och vanliga bostäder på den så kallade tältängen, ett litet område mellan trygghetsboendet och campingen. Det förkastas av alla inblandade.

– I samrådet lyssnade kommunen på alla synpunkter och lämnade frågan öppen. Plötsligt fanns ändå bebyggelsen med i planen. Det är en försvårande faktor, helst skulle vi vilja se tältängen öppen, men kommunen har sin fulla rätt att klämma in bostäder, säger Eva-Karin Hamilton.

Den kooperativa föreningen har skissat på ett trygghetsboende med 35 lägenheter och gemensamhetsutrymmen i en sammanhållen huskropp. Kostnaden är beräknad till 80 miljoner och det boendes egna upplåtelseinsatser antas hamna på upp till 1,5 miljoner, förutom driftskostnader. Det måste bli tillräckligt bra för att de intresserade ska välja att lämna sina nuvarande bostäder på Norrlandet, menar Eva-Karin Hamilton.

Men den utdragna handläggningstiden bekymrar. Kön krymper, flera har avlidit och en del orkar inte vänta utan ser sig om efter annat tryggt boende.

– Kommunen borde bli jättenöjd. Vi bidrar till va-utbyggnaden, vi köper loss tomten och kommer att ha många anställda. Kanske kan huset också rymma en hemtjänstcentral för hela Norrlandet, säger Eva-Karin Hamilton.

Hon menar att andra alternativ för äldreboenden måste komma, särskilt sådana som bygger på privata initiativ. Här ser hon förändrade attityder från politiskt håll.

– Bostadsminister Mehmet Kaplan har presenterat nya finansieringsmodeller för kooperativa hyresrättsföreningar. Ett sådant investeringsstöd kan komma 2017 och då skulle vi snabbt kunna starta en byggprocess. I så fall med inflyttning innan årets slut.

Mer läsning

Annons