Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolinspektionen kritiserar slapphändig skola i Gävle

Skolinspektionen kritiserar Gävle kommun för att de inte har motverkat kränkande behandling av en elev i årskurs två. Mamman till eleven anmälde skolan till Skolverket i december 2007. Hon berättar att han har sedan förskoleklass blivit illa behandlad i skolan.

Annons

Eleven har varit utfryst, mobbad och slagits i självförsvar. Ett önskemål har varit att eleven skulle få en assistent till skydd för honom och de andra eleverna. De åtgärder som gjorts var att dela på klassen. Det var en vikarie på skolan som såg situationen och eleven bytte skola inför vårterminen 2008.

Enligt Gävle kommun upplevde personalen i förskoleklassen att eleven hade anpassningssvårigheter och hög frånvaro. Lärarna hade kontakt med hemmet. Under höstterminen i årskurs ett 2006 utsatte han andra barn för kränkningar, åtgärdsprogram upprättades i oktober samma år.

Bland annat har en elevassistent förstärkt klassen och man har delat upp klassen i två grupper med varsin pedagog. Trygghetsteamet kontaktades för att göra en utredning.

Enligt skolinspektionen finns det brister i skolans likabehandlingsplan. Det framgår inte när den gäller eller är upprättad. Skolinspektionen anser även skolan borde fullföljt utredningen även fast eleven bytt skola.

Senast 27 november 2009 ska Gävle kommun lämna en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits.

Mer läsning

Annons