Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Strömvallen kan byggas ut med träläktare

/
  • Johan Skoogs förslag innebär en ny läktare i stål och betong. Bilden visar hur man tänker sig att läktarens fasad ned mot Gavleån kan se ut. Gestaltningen anknyter till Silvanums formspråk med indragna pelare och glasad bottenvåning. Fasaden utformas med liggande, små ränder i olika gråskalor för att inte skära sig mot Stadsträdgården. Johan Skoog tänker sig att läktaren i en framtida etapp kan byggas ihop med nya läktare på kortsidorna för att ge arenan en intim karaktär, som ett U. Allt som måste vara uppfyllt till 2014 finns dock i läktaren på norra långsidan.
  • Swecos förslag innebär en ny huvudläktare med uppåt 3 000 sittplatser på Strömvallens norra långsida. Den ska bestå av en nedsänkt betongbyggnad som rymmer omklädningsrum och annat. Ovanpå byggs en luftig läktare av limträ som är öppen mot Stadsträdgården och ger både insyn och utsikt. Den har dock vindskydd i form av glasskärmar. Förslaget går att bygga vidare på, men arkitektfirman tycker inte att man ska bygga ihop hörnen med kortsidorna. Nya träläktare har bland annat byggts i Östersund, Lahti och Zürich.

Kommunen väljer att gå vidare med två av budgetförslagen för Strömvallens ombyggnad. Ett av förslagen innebär att en ny huvudläktare i trä byggs på långsidan mot Gavleån.

Annons

De tre arkitektkontoren Sweco, Tema Arkitekter och Johan Skoog arkitektkontor fick i uppgift av kommunen att ta fram förslag på hur Strömvallen kan byggas om för att uppfylla de högre krav som ställs på allsvenska arenor från och med 2014. I uppdraget, som kallas plan B, ingick att den gamla stenläktaren mot Kungsbäcksvägen skulle bevaras. Kommunen har nu valt ut Swecos och Johan Skoogs förslag som de två man vill arbeta vidare med.

Båda förslagen innebär att en ny huvudläktare med tak och omkring 3 000 sittplatser byggs på Strömvallens norra långsida mot Gavleån. Mot ån tänker man sig att både parkeringsplatser och ett promenadstråk kan få plats.

Swecos förslag är att den nya huvudläktaren ska byggas i två våningar, där den undre är i betong och den övre i en lätt träkonstruktion. De båda kortsidorna föreslås ha samma läktare som i dag.

Trevåningsläktare

Johan Skoog arkitektkontor föreslår en ny huvudläktare i stål och betong och med tre våningsplan. I en senare utbyggnadsfas föreslår man också att läktaren byggs ihop med nya läktare på kortsidorna i en U-formad konstruktion för att arenan ska bli så tät och intim som möjligt.

Båda förslagen ger en total publikkapacitet på omkring 7 000 och uppfyller de grundläggande kraven som ställdes i uppdraget. I sina första faser bedöms de kunna hålla sig på en kostnad mellan 40 och 45 miljoner. De har dock olika fördelar beroende på vad som bedöms som viktigast.

Pluspoäng

– För Swecos del är det pluspoäng för gestaltningen och att man har tagit stor hänsyn till Stadsträdgården. Johan Skoogs förslag innebär en större framtida utvecklingspotential, säger Bo Rickegård, byggchef på Gavlefastigheter.

Swecos alternativ är det som förordas av representanter från länsstyrelsen och kommunens bygg- och miljökontor. För Gefle IF fotbolls del är det bara Johan Skoogs alternativ som gäller.

– Hans förslag är det enda som tillgodoser våra krav på att få en funktionell arena med möjlighet att utveckla de kommersiella delarna som behövs för att få sponsorer. De andra är mer inriktade på bevarandeintressena, säger ordförande Leif Lindstrand.

Klart i januari

Kommunen vill nu att de båda arkitektkontoren kompletterar och justerar sina förslag. Arbetet ska vara klart i slutet av januari nästa år. De båda förslagen ska sedan ställas mot det stora arenaprojektet som bolaget Fast Partner har tagit fram. Även det förslaget har ritats av Johan Skoog arkitektkontor.

Mer läsning

Annons