Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vägarna är länets miljöbov - 43 procent av alla koldioxidutsläpp

/
  • Transportsektorn är Gävleborgs största miljöbov. 43 procent av koldioxidutsläppen härrör från trafiken på våra vägar. Det kan jämföras med 33 procent i riket.

Energislukande industrier och utbredda transporter. Gävleborg står inför en tuff match för att klara framtidens klimatmål.

Annons

I spåren efter klimatkonferensen i Paris fortsätter det regionala arbetet för att ställa om samhället och minska utsläppen av växthusgaser som bidrar till jordens temperaturhöjning. Länets mål är skarpare än de nationella. Gävleborgs vision är att 2050 ska det handla om 2 ton utsläpp av koldioxid per person. I dag är siffran kring 11 ton om man räknar in de utsläpp som genereras av konsumtionen av importerade varor. Flygresor tillkommer – även om det globalt anses bara vara skulden till tre procent av utsläppen.

Åsa Eklund Öberg är klimat- och energisamordnare på länsstyrelsen i Gävleborg. Hon leder och samordnar arbetet där målgruppen i första hand är offentlig verksamhet och företag. Information är hennes främsta vapen. Förra året besöktes länets kommuner där det gjordes överenskommelser om åtgärder som kommunerna själva fick välja ut, till exempel förbättringar när det gäller fordonstransporter, vattenreningsåtgärder och biologisk mångfald.

Men det finns också styrmedel att ta till. Ett exempel är det nationella initiativet Klimatklivet. I år finns tre tidsmässiga ansökningsfönster. I det första fick länsstyrelsen 15 ansökningar av 300 totalt, det handlar bland annat om konverteringsåtgärder, laddstolpar för elbilar och tankställen för biogas. 600 miljoner kronor nationellt ska fördelas de kommande tre åren.

– Kriteriet är bästa utfall per investerad krona. De ansökningar som gör störst klimatnytta får bifall, säger hon.

I juni 2015 stod 80 i kö för att söka bidrag till solceller i länet. Företag kan få 30 procent i bidrag, privatpersoner 20. Sedan dess har prisbilden rasat. Men för 2016 finns totalt 225 miljoner kronor att tampas om och 390 för den kommande treårsperioden.

Ekonomiska morötter, men även piska behövs. Många gör lite men det är inte tillräckligt, menar Åsa Eklund Öberg.

För Gävleborgs del är transporter den största boven. 43 procent av alla utsläpp kommer från trafik på våra vägar. Det är tio procent mer jämfört med riket. Delar av länet är glesbygd och behovet av bil är därför stort. Körsträckan med bil per person ligger konstant på 700 mil per år.

– Transport är en svår sektor, säger Åsa Eklund Öberg. Dels är de tunga transporterna konjunkturberoende, dels är bilanvändningen beteendeberoende. Här kan företag och offentliga organisationer tjäna som goda exempel och använda fossilfria bilar. Då får det förstås inte vara alltför glest mellan laddstolpar eller tankställen för biogas.

Länets pappers- och massaindustri är i dag i princip fossilfri, däremot står metall- och verkstadsindustrin för en svårare omställning.

Klimatkonferensen i Paris blev historisk, alla deltagande länder var för första gången överens. Att det inte blev något bindande mål tycker Åsa Eklund Öberg inte är en besvikelse, eftersom det ändå inte ges några sanktioneringsmöjligheter om utfästelserna inte uppfylls.

– Det är bättre på frivillig väg och återkommande uppföljningar vart femte år, säger hon.

I Paris enades man om en riktning, en temperaturhöjning på 1,5 grad, vilket enligt experter i praktiken betyder 2,7 grader. För att 2 grader ska vara inom räckhåll 2050 krävs minusutsläpp. Då behövs bland annat CCS, Carbon Capture and Storage, en teknik där koldioxid binds geologiskt, djupt under markytan eller på havsbottnen.

– Det är lätt att skjuta problemen framför sig. Var och en kan bidra på sitt sätt. Hur vi tar oss till och från skolan eller jobbet, hur vi konsumerar och vilken mat vi äter, säger Åsa Eklund Öberg som erkänner att hon dragit ner på sitt eget köttätande.

Mer läsning

Annons